Presentació

El desig de tots els responsables de la seguretat viària és rebaixar al màxim la sinistralitat dels conductors/es i altres usuaris/es de la via pública mitjançant la col·laboració d’entitats públiques i entitats privades, cadascun en l’àmbit de les seves respectives responsabilitats. La UE ha fet seu l’objectiu suec d’establir la “Visió Zero” que s´ha plantejat com una fita inicial ideal a assolir l’any 2050. El concepte clau del projecte “Visió Zero”, és la protecció de la vida, tenint en compte que a major velocitat mitjana d’una xarxa viària, via o tram, hi ha una major accidentalitat.

Parlar de “Visió Zero” requereix plantejaments polítics i administratius ferms i prioritzats.

La interpretació de la realitat dels accidents de trànsit és que les xifres de morts disminueixen perquè s’està encertant en les estratègies establertes en el factor velocitat; a major velocitat mitjana d’una xarxa viària, via o tram, hi ha una major accidentalitat.

L’acció de conscienciació viària “visió zero” pretén conscienciar la comunitat dels riscos viaris als quals estem exposats cada dia durant la conducció i la disminució de la taxa de sinistres per mobilitat.

Visió Zero

27 de juny de 2017

Espai Francesca Bonnemaison - Sant Pere Més Baix, 7 (08003 Barcelona)