Barcelona Cultura

Actualitat

Notícies


La llei de reparació jurídica de les persones represaliades pel franquisme

La llei de reparació jurídica de les persones represaliades pel franquisme

El dijous 29 de juny de 2017 és una data que passarà a formar part dels annals de la història de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de reparació jurídica de les persones represaliades pel franquisme.


El dijous 29 de juny de 2017 és una data que passarà a formar part dels annals de la història de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de reparació jurídica de les persones represaliades pel franquisme. Mitjançant aquesta regla quedaran anul·lades totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra sumaríssims dictats per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista. Les famílies afectades pels tribunals de guerra, des de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, podran sol·licitar i obtenir la certificació de nul·litat del procediment i la sentència corresponent.

L’Arxiu Nacional de Catalunya ha elaborat un registre de les persones afectades pels judicis polítics del franquisme, on consta el número de procediment, la persona física o jurídica encausada i la condemna imposada, segons estableix l’apartat 1 de la primera disposició addicional. Aquesta llista va aparèixer publicada el mateix dia de l’entrada en vigor de la llei, l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Durant anys, les famílies i els afectats per la repressió franquista –fins a 63.961 persones només a Catalunya– han reclamat la revisió dels processos així com la nul·litat dels mateixos. Es tracta d’una iniciativa pionera a tot l’Estat espanyol, que s’interpreta com un precedent històric per reavaluar jurídicament els temps de la dictadura franquista. 

Mostrant: 1 - 12 de 65237 Anar a dalt