Eines informatives

Documents Municipals

Protocol d'actuació dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona davant el Maltractament de les persones grans

Procediment específic d’actuació davant el maltractament a les persones grans entre salut i Serveis Socials

Conferència "Guia de serveis i ajuts a les persones"

Documents d'àmbit supramunicipal

Protocol de la Generalitat de Catalunya

Campanya de la Generalitat de Catalunya 'Pel bon tracte a la gent gran: Patrimoni de la humanitat':

Guia de la Diputació de Barcelona

Projecte europeu WEDO

Proyecto Europeo Daphne "Stop a la Violencia Contra las Mujeres Mayores"

Programa de prevenció de l'Obra Social "la Caixa"

"Tracta'm bé" Campanya prevenció dels maltractaments a la gent gran de l'Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès

Guia que tracta el tema del maltractament a persones grans promovent el bon tracte a diversos mitjans i entorns: hospitals, residències i centres de dia, entre d'altres. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Informe que posa de relleu factors biològics, socials, culturals, econòmics i ambientals que influeixen en el risc de ser víctima de maltractaments. A més, aporta diversos factors de protecció que poden ajudar a prevenir-los. World Health Organization, Regional Office for Europe