Recomanacions per a la gent gran

El terme envelliment actiu va ser introduït per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a finals de la dècada de 1990. Posteriorment va ser adoptat per les Nacions Unides en el marc de la Segona Assemblea Mundial sobre Envelliment celebrada a Madrid a l’any 2002. La Unió Europea va designar el 2012 com a Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional amb la finalitat d’impulsar-ne la difusió social.

L’OMS (2002) defineix l’envelliment actiu com "el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen". Es tracta d’una definició formulada en termes de polítiques per orientar les decisions respecte a la necessitat d’adaptar les societats al repte de l’envelliment, més que per fer-se entendre per part de tothom, i en particular per les persones grans. En conseqüència, per comprendre millor aquest terme i poder comunicar-lo eficaçment, resulta pertinent oferir una resposta a la pregunta: Què proposa l’envelliment actiu a les persones grans?

L’envelliment actiu anima les persones grans a conduir la seva vida quotidiana aprofitant al màxim les oportunitats que tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, capacitats i aspiracions. D’una banda, es tracta de mantenir l’activitat personal, entesa com la participació en els àmbits familiars, comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques físiques i mentals. D’altra banda, inclou la prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició i el desenvolupament de les malalties i les discapacitats.

"L’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu, ha editat i difon una sèrie de recomanacions per fer exercici físic de manera saludable, per tenir cura en temes de seguretat i mobilitat, per afrontar el millor possible l’estiu prevenint els efectes de la calor i per afrontar el millor possible l’hivern prevenint els efectes del fred".