Actualitat

Notícies

Les Glòries, d’anella viària a gran parc urbà

29/01/2018 - Glòries

La urbanització del futur parc de les Glòries comença al març amb la zona de la Gran Clariana, que inclou l’espai comprès entre els carrers de Cartagena i de la Independència, i del Consell de Cent i la Gran Via.

Com moure's per Glòries

Fase 4: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries.

Actualment s’estan executant les obres del túnel que comprèn el tram Castillejos – Badajoz.

Transport públic i vianants

L’accés a les estacions i parades de Metro, Bus i Tram de la plaça de les Glòries estan en tot moment senyalitzades per als usuaris que puguin accedir des de qualsevol espai de la plaça i el seu entorn afectat per les obres.

Vianants i bus. Glories 2016-11

ampliar

Vehicles

Les obres de construcció del túnel comporten una reordenació dels carrils de circulació de vehicles de la plaça de les Glòries. Els laterals de la Gran Via estan suprimits en el tram comprés entre el carrer de Padilla i el carrer de Ciutat de Granada.

Vehicles. Glòries 2016-11

ampliar

Bicicletes

Els carrils bici de la plaça de les Glòries estan afectats en ambdós sentits per les obres. S’han habilitat itineraris alternatius senyalitzats adequadament que permeten creuar la plaça tant en direcció Llobregat-Besòs com en direcció mar-muntanya.

Bicicletes. Glòries 2016-11

ampliar

Fases del projecte

1

Fase 1: Enderroc de l’anella viària (costat mar)

De març a juny del 2014
L’objectiu de les obres és l’enderroc de l’anella viària (costat mar) i la creació de la calçada central per a la futura circulació dels vehicles que transitin en sentit nord.

Llegir més

2

Fase 2: Enderroc de l’anella viària (costat muntanya)

De juny a setembre del 2014
L’objectiu de les obres és l’enderroc de l’anella viària (costat muntanya) i la consolidació del doble ramal en superfície de forma el·líptica per a la circulació dels vehicles.

Llegir més

3

Fase 3: Urbanització provisional

Les actuacions d’urbanització provisional de la banda mar s’han dut a terme entre els mesos de setembre i desembre de 2014. La urbanització provisional de la banda muntanya de la plaça s’executarà a partir de gener i fins a març del 2015.

Llegir més

4

Fase 4: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries

Fase actual

Actualment s’estan executant les obres del túnel que comprèn el tram Castillejos – Badajoz.

Llegir més