Fotografies

Obert al trànsit el carrer de Los Castillejos

Ja han finalitzat les obres d’obertura del carrer de Los Castillejos que han consistit a adequar la rasant d’aquest carrer entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via i permetre la continuïtat en la circulació.

Continuen els treballs en els entorns de Les Glòries

S’estan duent a terme, entre d’altres, obres a Los Castillejos amb Diagonal, millora de les voreres del carrer de la Marina, connexió del carrer de Badajoz amb Independència, obres de desconstrucció i regulació semafòrica en diversos punts per millorar la circulació.