Obres

S’inicien els treballs de la urbanització provisional de la banda muntanya

Aquesta setmana s’han iniciat les obres corresponents a l’adequació provisional de la banda muntanya de Glòries per al seu ús i aprofitament ciutadà mentre no es desenvolupi la urbanització definitiva del projecte Canòpia Urbana.