Vehicles. Urbanització Provisional

Els treballs continuen en la seva tercera fase d’urbanització provisional i queda per enderrocar una part de l’anella del costat muntanya. Aquests treballs continuaran els pròxims mesos fins a la finalització de l’obra de l’enderroc de l’antiga anella viària de les Glòries.

A partir del diumenge 24 d’agost, la circulació en l’àmbit de les obres quedarà establerta definitivament. El nou espai de forma quadrangular format pels carrers de Los Castillejos, Bolívia, Badajoz, Independència i Aragó substitueix l’antiga plaça i la circulació per la Gran Via de les Corts Catalanes deixa de ser elevada i passa a fer-se per la superfície, alliberant un gran espai que queda destinat als vianants.

Es recomana tenir en compte els nous itineraris de la circulació i complir amb les obligacions per a la seva seguretat.

En aquest sentit, cal tenir en compte les següents indicacions:

1-      El gir des del carrer de Badajoz cap a la Gran Via de les Corts Catalanes en sentit centre de la ciutat, està prohibit, ja que en sentit oposat circulen autobusos. Per accedir al centre de la ciutat es recomana seguir pel carrer de la Independència fins al carrer d’Aragó.

2-      Per arribar a les avingudes Meridiana i Diagonal s’ha d’utilitzar el nou espai de forma quadrangular accedint al carrer de Los Castillejos pel lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes en sentit Besòs. La calçada central es connecta al lateral en la confluència amb el carrer de Padilla.

3-      L’accés als carrers de Badajoz, Aragó i Padilla i a les avingudes Meridiana i Diagonal es farà a través de la nova sortida que s’habilitarà a l’autopista a l’alçada de la rambla del Poblenou. La circulació per la calçada central de la Gran Via de les Corts Catalanes només permetrà arribar fins al gir pel carrer de la Marina.

Mapa de mobilitat de vehicles

Galeria de videos

Veure tots