Fase 4: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries

El Consell d’Administració de l’empresa municipal BIMSA ha aprovat l’adjudicació de les obres dels túnels viaris a la plaça de les Glòries entre els carrers Badajoz i Castillejos per un import de 49.675.740 euros (IVA exclòs) a la UTE formada per les empreses Romero Gamero, SAU+Benito Arnó e Hijos, SAU+Copisa Constructora Pirenaica, SA i COMSA, SAU.

Es tracta de la primera fase dels túnels viaris que s’executaran en dues fases i que canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota la plaça de les Glòries, segons la nova configuració viària prevista en la remodelació de l’àmbit i que han de permetre la creació d’un important focus de nova centralitat articulat al voltant del conjunt d’equipaments de la plaça, nous i existents i la substitució de l’anella viària per una nova vialitat en túnel i superfície, amb el conseqüent guany de la gran parc-plaça Canòpia Urbana.

Més informació:

Notícia: S’inicien les obres dels túnels de Glòries

Notícia: Adjudicades les obres dels túnels de Glòries

Nota de premsa: Comencen les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries i les inspeccions als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra

Explicació del projecte

El soterrament del trànsit de Glòries és un dels compromisos assumits al Compromís per Glòries 2007 i que s’ha treballat amb els veïns per tal de garantir la mobilitat a la zona, un cop enderrocada l’anella viaria, gràcies d’una banda a la nova configuració viària en superfície que s’ha dissenyat en forma de super illa i de l’altre, soterrant el trànsit de la Gran Via, per garantir que a mitjà termini la plaça es converteix en el gran parc urbà Canòpia Urbana.

El projecte defineix la construcció dels Túnels viaris que canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota la plaça de les Glòries, segons la nova configuració viària prevista en la remodelació de l’àmbit.

Més informació:

Noticia: L’Ajuntament vol un nou projecte de consens per a les obres del túnel de la plaça de les Glòries.

Fases de l’obra

Es tracta de dos tubs independents amb circulació unidireccional que seguiran el traçat de la Gran Via, sota les infraestructures ferroviàries existents al subsòl. Es tracta d’uns túnels urbans, amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia.

L’actuació s’executarà en dues fases: la primera, els túnels en el tram Castillejos-Badajoz i la segona, els del tram Badajoz-Rambla del Poblenou.

Els túnels seguiran la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants. Es conceben com a dos tubs independents amb circulació unidireccional i es preveu construir-los en dues fases.

1a fase (longitud 508 m) Túnel Castillejos- Badajoz, amb boques al carrer de Los Castillejos i a meitat de l’illa Badajoz- Ciutat de Granada. Serà el tram més profund, ja que passarà per sota els túnels ferroviaris i arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.
2a fase (longitud 449 m) Túnel Badajoz-Rambla del Poblenou, tram completament rectilini i simètric en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Hi haurà sortides d’evacuació directes a l’exterior, distanciades a menys de 200 m i construïdes amb pantalles.

L’obra, que s’haurà d’executar amb càrrec al pressupost d’inversió municipal (PIM) té un pressupost total previst de 170.087.172 € (IVA inclòs). La durada de les obres de la primera fase del túnel és de 24 mesos. I la durada de segona fase del túnel comportarà també 24 mesos d’obres. L’objectiu del govern és poder començar les obres el primer semestre del 2015, d’acord amb el compromís assumit amb veïns i grups polítics.

Simulació de la boca túnel c/Castillejos

Com moure's per Glòries

Fase 4: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries.

Actualment s’estan executant les obres del túnel que comprèn el tram Castillejos – Badajoz.

Transport públic i vianants

L’accés a les estacions i parades de Metro, Bus i Tram de la plaça de les Glòries estan en tot moment senyalitzades per als usuaris que puguin accedir des de qualsevol espai de la plaça i el seu entorn afectat per les obres.

Vianants i bus. Glories 2016-11

ampliar

Vehicles

Les obres de construcció del túnel comporten una reordenació dels carrils de circulació de vehicles de la plaça de les Glòries. Els laterals de la Gran Via estan suprimits en el tram comprés entre el carrer de Padilla i el carrer de Ciutat de Granada.

Vehicles. Glòries 2016-11

ampliar

Bicicletes

Els carrils bici de la plaça de les Glòries estan afectats en ambdós sentits per les obres. S’han habilitat itineraris alternatius senyalitzats adequadament que permeten creuar la plaça tant en direcció Llobregat-Besòs com en direcció mar-muntanya.

Bicicletes. Glòries 2016-11

ampliar

Galeria de videos

Veure tots

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries