El Viver

Zona destinada a la plantació d’espècies arbòries i arbustives destinades al futur parc del projecte Canòpia Urbana, i que provisionalment tindrà també funcions pedagògiques. El terreny, que ocupa una superfície de 2.276,99 m2 en semicercle a l’interior de l’antiga anella, s’anivella aprofitant terres provinents de la deconstrucció i compta amb un paviment en superfície de graves. El viver comptarà amb un camí interior accessible i un tancament perimetral amb gabions com el que s’ha instal·lat al Jardí de les Alzines a la banda mar de Glòries.

Els arbres del viver són espècies singulars i exòtiques que s’incorporaran al futur parc previst per Canòpia. Es distribuiran segons node exòtic al centre, exemplars de Canòpia al mig, node sec i humit als extrems.

Viver

Galeria de videos

Veure tots