Esteu aquí

Comissions consultives del Districte

Les comissions consultives es creen a efectes informatius i de participació.

Cada districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i estan obertes a la ciutadania.