Esteu aquí

Cens de les activitats musicals, de restauració, de plats preparats i alimentaris amb degustació

Una de les novetats d’aquest  Pla d’usos és que les activitats amb  major impacte en el territori tendeixin cap al decreixement en determinades zones. Per aquest motiu, es crea un cens d’aquestes activitats per limitar el nombre màxim de les llicències.    

El cens d’activitats  és el document actualitzat de les activitats  musicals, de restauració, plats preparats i alimentaris amb degustació, situades a les zones específiques denominades com a saturada i de contenció  (ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C).  Podeu consultar el cens i descarregar-lo en format pdf o xlsx. En el cas que detecteu possibles errades, podeu  adreçar una sol·licitud a qualsevol Oficina d’Atenció al ciutadà.

Amb l’aprovació definitiva del Pla d’Usos es va  publicar el cens inicial que establia  el nombre màxim  de les llicències admeses per aquestes activitats en les zones específiques.

Aquest nombre màxim d’establiments en cap cas podrà  augmentar, únicament serà actualitzat quan es redueixi com a conseqüència de la  baixa de llicències que hagin perdut la seva vigència.

Per a la tramitació de noves llicències d’aquestes activitats caldrà acreditar que el nombre d’establiments existents és inferior al nombre màxim d’establiments, excepte en la Zona saturada ZE-1A on la implantació de noves activitat no és admesa. Pel seguiment d’aquesta condició es pot consultar el quadre resum del nombre màxim d’establiments actualitzat  per a  les quatre tipologies d’activitats.