Esteu aquí

Educació

El Districte col·labora amb el Consorci d’Educació perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutat, corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials, reforçant la xarxa pública i contribuint a la millora del sistema educatiu. En aquest sentit, el mapa educatiu de Gràcia s’ha vist reforçat amb la posada en marxa i la construcció de noves escoles bressol: L’Enxaneta (2012), Caspolino (2013) i L’Escorial (2015); properament es construirà l’EB l’Univers, i el curs 2015-2016 entrarà en funcionament l’escola de primària L’Univers.

Des del Districte també es realitzen actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l’acció educativa a la ciutat en el marc del compromís de Barcelona com a ciutat educadora.

Projectes encaminats a enfortir les relacions de l’escola i l’entorn des d’una visió transversal i el principi de proximitat

L’Ajuntament, a través de l’Institut d’Educació i amb la implicació directa del Districte, impulsa iniciatives que formen part de les polítiques educatives escolars, des d’una visió àmplia i d’acompanyament en altres àmbits. En aquest sentit, els experts i diferents estudis coincideixen a afirmar la importància de les relacions entre l’escola i l’entorn per garantir la igualtat d’oportunitats, ja que es tracta d’una relació generadora de responsabilitat col·lectiva i compartida en els afers públics. D’altra banda, el context actual de canvis constants i complexos a nivell social, econòmic, demogràfic, amb noves estructures familiars, i transformacions tècniques constants, poden suposar noves formes de desigualtat educativa i d’exclusió. Per això es plantegen nous reptes i prioritats d’actuació més àmplies, des de la formació reglada, però també des de la formació no reglada.

El projecte del nou poliesportiu Josep Comellas del carrer de Neptú és un bon exemple d’aquesta visió transversal i de proximitat. La posada en marxa d’aquest nou equipament va preveure, com una prioritat, donar servei durant les hores lectives als dos centres educatius de l’entorn, l’Escola Josep M. Jujol i l’Institut Vila de Gràcia, a fi de millorar les condicions i la qualitat de les matèries d’educació física del seu alumnat.

Un dels objectius ha estat impulsar nous camins escolars

És un projecte transversal, multidisciplinari i participatiu, on els barris es transformen per fer-se amables i segurs a l’entorn de les escoles i garantir que molts nois i noies es puguin desplaçar de manera segura i sostenible. Gràcia disposa de cinc camins escolars en funcionament, que afavoreixen els alumnes i l’entorn de sis centres educatius, i s’està treballant en quatre camins escolars nous.

Altres programes que s’impulsen des de l’acompanyament són els patis escolars oberts al barri

És un programa que té com a objectiu l’obertura d’aquests espais per a ús públic, fora de l’horari escolar, durant els caps de setmana i en període de vacances; disposen d’un servei de monitoratge i d’activitats de dinamització esportiva, cultural, artística i familiar. Actualment hi ha cinc escoles de Gràcia que participen en els patis oberts. “El món a la meva escola” és una altra iniciativa que, en aquest cas, promou la incorporació de les diversitats familiars a la comunitat educativa, a partir del treball amb les escoles i les AMPA, com a part del procés d’integració de les famílies nouvingudes. Actualment són quatre les escoles de Gràcia que duen a terme aquest projecte.

“Juga amb Gràcia”

És un projecte nascut a Gràcia i coordinat pel Centre de Recursos Pedagògics i el Districte. L’objectiu és el treball en xarxa de les escoles de Gràcia que fan activitats conjuntes i tenen com a denominador comú el territori. Aquest mes de març s’han programat jocs tradicionals per a les escoles al parc de la Creueta del Coll i també jocs cooperatius al camp de l’Europa. Enguany l’Escola Pare Poveda organitzarà les Olimpíades Escolars.

Creadors en residència

És una iniciativa innovadora adreçada als instituts i impulsada per l’Institut de Cultura, un projecte pioner que té com a objectiu introduir l’art contemporani als centres de secundària a través del contacte directe i continuat entre creadors i estudiants. Els instituts Vila de Gràcia i el de Secretari Coloma hi participen. El primer ha incorporat l’expressió teatral com una activitat en el projecte educatiu; alhora és un eix d’obertura i de connexió amb el barri. A l’Institut Secretari Coloma el projecte “En residència” està vinculat a la reflexió al voltant de l’arquitectura, l’urbanisme i les estructures i a la matèria d’educació visual i plàstica.

La participació i la formació també són eixos clau per treballar des de la proximitat

Aquesta línia serveix com a observatori privilegiat per a l’anàlisi de l’evolució i les necessitats del món educatiu. Cal destacar la tasca del Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia, un servei educatiu des d’on es planifica un programa de formació continuada per al professorat i s’impulsen projectes i activitats com els Jocs Florals o els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat. D’altra banda, el Consell Escolar del Districte és l’òrgan de participació on estan representats els agents de la comunitat educativa i del territori i des d’on s’informa i es fa un seguiment dels temes prioritaris per a la comunitat educativa, com la campanya de matriculació o de preinscripció, l’estat dels equipaments o el seguiment de les informacions de la Comissió d’Absentisme.

La millora de la qualitat del sistema és una altra de les línies estratègiques de treball orientada a reduir el fracàs escolar i a afavorir la igualtat d’oportunitats. Programes de suport a la tasca educadora de les famílies, o el projecte Èxit1, adreçat al reforç escolar en el pas de la primària a la secundària, amb l’ampliació amb el Pla de suport durant l’estiu a l’alumnat d’ESO, per prevenir l’abandonament prematur dels col·lectius d’alumnes més vulnerables, o el Pla jove són una petita mostra del compromís i la feina coordinada de professionals, institucions, associacions de pares i mares, famílies i alumnes amb el suport d’altres agents implicats de l’entorn.