Esteu aquí

Preguntes freqüents Pla d'Usos+

Preguntes freqüents

•  On em poden informar?
Demaneu cita prèvia als Serveis Tècnics del Districte de Gràcia a través del 010, del portal web de l'Ajuntament o de l’Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte.

A l’Oficina d’Atenció a l’Empresa podeu rebre la informació necessària per obrir qualsevol activitat a qualsevol districte de la ciutat. A més, també us podran informar de temes empresarials. 
Trobareu més informació a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

•  Es pot traslladar d’emplaçament una llicència o comunicat d'una activitat?
No es pot traslladar d'emplaçament una llicència o comunicat, ja que les llicències s’autoritzen sobre la base del compliment de les condicions específiques del local.

•  Com puc saber el nombre màxim d'establiments admesos que estableix el Pla d’usos vigent a Gràcia?
El nombre màxim d'establiments admesos es pot consultar a l’enllaç següent.

•  L'activitat que vull implantar està afectada pel Pla d'usos?
Les activitats afectades pel Pla d'usos es poden consultar a l'enllaç següent.

•  Què faig si l’activitat que voldria posar en marxa està afectada pel Pla d'usos?
Si l'activitat que es vol implantar està afectada per la condició de densitat o distància cal demanar un informe urbanístic previ de pla d'usos.

Si l'activitat que es vol implantar no està afectada per la condició de densitat o distància cal adjuntar a la tramitació del comunicat d'activitats una declaració responsable.

Informe previ o declaració responsable de pla d'usos

•  Puc obrir una activitat de restauració a la zona saturada?
No, no està permès obrir-hi nous establiments de restauració.

•  Puc obrir una activitat de restauració a la zona de contenció?
Es permet obrir nous establiments de restauració, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE); en aquest cas, cal que es doni compliment a l'article 15.3.

•  Puc obrir una activitat de restauració a la zona perimetral de Gràcia amb l'Eixample?
Es permet obrir nous establiments de restaurant i saló de banquets/esdeveniments.

Es permet obrir nous establiments de bar, bar amb restauració menor i restaurant-bar, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat de restauració a la zona perimetral de Gràcia amb Sarrià - Sant Gervasi?
Es permet obrir nous establiments de restauració.

•  Puc obrir una activitat de restauració a la zona genèrica?
Es permet obrir nous establiments de restauració sempre que es compleixin les condicions de l'article 15.7,  excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell. En aquest cas, cal complir l'article 15.8 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat musical a la zona saturada?
No es permet obrir nous establiments musicals.

•  Puc obrir una activitat musical a la zona de contenció?
Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquests casos no es permet instal·lar una nova activitat musical.

•  Puc obrir una activitat musical a la zona perimetral de Gràcia amb l'Eixample?
Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat musical a la zona perimetral de Gràcia amb Sarrià - Sant Gervasi?
Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.6 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat musical a la zona genèrica?
Es permet obrir nous establiments musicals sempre que es compleixin les condicions de l'article 15.7, excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell. En aquest cas, cal complir l'article 15.8 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat de comerç alimentari amb degustació a la zona saturada?
No es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació.

•  Puc obrir una activitat de comerç alimentari amb degustació a la zona de contenció?
Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2 i 15.4, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquest cas, cal complir l'article 15.3 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat de comerç alimentari amb degustació a la zona perimetral de Gràcia amb l'Eixample?
Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.5 del Pla d'usos.

•  Puc obrir una activitat de comerç alimentari amb degustació a la zona perimetral de Gràcia amb Sarrià - Sant Gervasi?
Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació sempre.

•  Puc obrir una activitat de comerç alimentari amb degustació a la zona genèrica?
Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació, excepte si es troba dins l’àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell. En aquest cas s'ha de complir l'article 15.8 del Pla especial.

•  Puc obrir una activitat de plats preparats a la zona saturada?
No es permet obrir nous establiments de plats preparats.

•  Puc obrir una activitat de plats preparats a la zona de contenció?
Es permet obrir nous establiments de plats preparats a la zona ZE-1B Vila de Gràcia, sempre que es compleixi la condició d'emplaçament de l'article 15.2, excepte si es troba dins una de les àrees de tractament específic (ATE). En aquest cas no es permet la instal·lació d'una nova activitat de plats preparats.

Es permet obrir nous establiments de plats preparats a la zona ZE-1C Gràcia Nova / Camp d'en Grassot.

•  Puc obrir una activitat de plats preparats a la zona perimetral de Gràcia amb l'Eixample?
Es permet obrir nous establiments de plats preparats.

•  Puc obrir una activitat de plats preparats a la zona perimetral de Gràcia amb Sarrià - Sant Gervasi?
Es permet obrir nous establiments de plats preparats.

•  Puc obrir una activitat de plats preparats a la zona genèrica?
Es permet obrir nous establiments de comerç alimentari amb degustació, excepte si es troba dins l'àrea de tractament específic (ATE) dels entorns del Park Güell. En aquest cas, s'ha de complir l'article 15.8 del Pla d’usos.

•  Puc obrir un alberg o una residència col·lectiva destinada a allotjament temporal?
La regulació de les activitats d'albergs i les residències col·lectives destinades a allotjament temporal queden regulades per l’entrada en vigor del Pla especial d'allotjaments turístics publicada en data (6/03/2017).