Esteu aquí

Gent gran

Introducció

La contribució de les persones grans al creixement i la construcció de la nostra societat resulta innegable, i per això creiem que la seva experiència ha de ser una font de coneixement també per construir un futur compartit.

És per això que a Gràcia ens sentim orgullosos de ser un dels districtes amb un dels col·lectius de gent gran més actius de la ciutat. La celebració, enguany, de la XXV Setmana de la Gent Gran de Gràcia constitueix un bon exemple de la seva empenta i el seu dinamisme, i la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat a l’Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sedeta, un reconeixement a aquest col·lectiu.

Aquesta realitat ens ha dut, entre altres accions, a impulsar en aquest mandat un programa nou d’àpats en companyia, a estendre el programa “Radars” a una gran part dels barris del districte, o a posar en funcionament a la Vila de Gràcia el nou equipament per a gent gran de La Violeta.

La guia de serveis per a la gent gran de Gràcia vol ser un instrument al servei de les persones grans amb l’objectiu de donar-los a conèixer els equipaments, els recursos i els serveis que el districte posa a la seva disposició, per promocionar i difondre d’aquesta manera un envelliment actiu i saludable entre aquest col·lectiu.

Si vols accedir a tota la informació inclosa a la guia de serveis per la gent gran de Gràcia ho pots fer a la secció de documents d’aquesta pàgina o fent clic aquí. [+]

Des del Districte de Gràcia volem seguir fent dels nostres barris un lloc de referència que garanteixi les condicions de benestar, participació i cohesió social on les persones que hi viuen puguin fer-ho amb dignitat.

Consell Assessor de Gent Gran del Districte de Gràcia

Es un òrgan consultiu i de participació previst en les normes reguladores d’organització dels districtes. En poden formar part totes les entitats integrades per gent gran o dirigides a aquest sector de població. Representa els interessos d’aquest sector de la població en els diferents nivells territorials dins del mateix Districte de Gràcia i a través dels seus representants, al Consell Assessor de la Gent Gran d’àmbit de ciutat. Organitza la Setmana de la Gent Gran de Gràcia i el Dia Internacional de la Gent Gran.

Entitats que en formen part:

Associació de Pensionistes i Jubilats la Sedeta

Associació de Pensionistes i Jubilats Pau Casals - Casal de Barri Cardener

Casal de Gent Gran Montmany

Casal de Gent Gran Penitents

Espai de Gent Gran la Violeta

Casal de Gent Gran Siracusa

Espai de Gent Gran el Coll

Habitatges amb serveis - Còrsega

Consell de Dones del Districte de Gràcia

Projecte “Radars” - Serveis Socials del Districte de Gràcia - Institut Municipal de Serveis Socials

Fundació Catalunya - La Pedrera Espai Social Barcelona - Gràcia

Cercle la Salle

Lliga Reumatològica Catalana

Nou Hospital Evangèlic

SARquavitae - la Salut

FATEC, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

Mesura de govern per promoure el Programa d’accions per a la promoció de l’envelliment actiu

El terme envelliment actiu va ser introduït per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a finals de la dècada dels noranta. Posteriorment va ser adoptat per les Nacions Unides en el marc de la Segona Assemblea Mundial sobre Envelliment, celebrada a Madrid l’any 2002.

L’OMS (2002) defineix l’envelliment actiu com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen”.

La Unió Europea va declarar el 2012 Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional amb la finalitat d’impulsar-ne la difusió social.

L’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona es va sumar a aquest lema, que va esdevenir un eix estratègic en les polítiques i els compromisos amb les persones grans de la ciutat. Entre els eixos de treball s’hi troba el Pla de millora dels casals i espais municipals de gent gran que va fer que cada districte de la ciutat promogués un programa d’accions per a la promoció de l’envelliment actiu de les persones grans (2013-2015).

El Districte de Gràcia va presentar i aprovar per unanimitat aquesta mesura en el Consell Plenari del març del 2013 i tots els seus objectius estratègics i accions van passar a formar part també del PAD 2013-2015.

Si vols consultar la mesura de govern, ho pots fer a la secció de documents d’aquesta pàgina o fent clic aquí. [+]

Casals i espais per a gent gran al districte de Gràcia

Els casals i espais de gent gran sempre estan en plena activitat i ofereixen una programació trimestral de tallers i activitats culturals. Són espais participatius, relacionals i d’intercanvi social oberts a les iniciatives ciutadanes. Són llocs per informar-se, formar-se i, sobretot, per poder compartir espais entre iguals i afavorir unes estones agradables de trobada de cociutadans i veïns del barri, del districte o de la ciutat. S’hi treballa el voluntariat i la solidaritat i també es treballa contra l’aïllament social. Es fa realitat el projecte de l’envelliment actiu de la ciutat. Si vols accedir a tota la llista de casals i espais per a la gent gran del districte, ho pots fer a la secció de documents d’aquesta pàgina o fent clic aquí. [+]

Altres projectes i serveis

“Radars”, projecte d’acció comunitària per a la gent gran

És una xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i dels serveis vinculats als barris.

S’adreça a persones més grans de 75 anys, que viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys.

Té com a objectiu ajudar i facilitar que les persones grans del barri puguin continuar a la seva llar, tot garantint-ne el benestar, amb la complicitat del seu entorn.

Més informació: telèfon, 932 915 886 / radarsgentgran@bcn.cat / www.bcn.cat/radars / www.serveisgentgranradars.org

Portal de recursos i serveis per a la gent gran de Gràcia

A l’enllaç següent hi pots trobar recursos i serveis per a la gent gran. [+]