Esteu aquí

Hàbitat urbà

“Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC”

En la línia de renaturalitzar la ciutat, impulsem la construcció dels aparcaments soterrats del nucli d’equipaments del carrer Neptú i de l’illa Bailèn-Quevedo i la construcció de l’aparcament dels jardins de Menéndez y Pelayo.

Per garantir un desenvolupament sostenible i responsable, implantarem criteris mediambientals al districte que afavoreixin la conservació, la millora i el manteniment dels espais verds ja existents i intensifiquin totes les mesures concebudes per a l’ambientalització de les activitats del districte i la sostenibilitat de les festes en general. Promourem mesures de control del soroll i de les colònies de gats. Vetllarem per l’accessibilitat sense barreres a la via pública i els equipaments.

Per dur a terme els objectius esmentats, desenvoluparem un total de 21 actuacions.

Barris productius a velocitat humana en el si d'una ciutat híper connectada i d'emissions zero

En la línia de regeneració i promoció de barris productius, es prioritza la gestió derivada del desenvolupament de la modificació del Pla general metropolità (MPGM) del sector Vallcarca-Farigola (impulsant les expropiacions, la construcció d’un edifici per al reallotjament dels afectats i plantejant projectes per als solars buits), executant la fase zero del Pla estratègic del Tres Turons, la nova urbanització de la Travessera de Dalt (de la que es deriva la construcció de l’aparcament, l’enjardinament de la cobertura de l’aparcament i l’inici de les obres d’urbanització) i portant a terme la remodelació de la plaça de Gal·la Placídia.

Ens plantegem fer la revisió del Pla especial de millora, protecció i reforma interior de la Vila de Gràcia i iniciar estudis per a la millora del passatge de Conradí. Es realitzaran les actuacions derivades de la Llei de barris del desenvolupament del MPGM del sector Portell. Es definirà el projecte de remodelació de la plaça de la Sedeta.

Promourem la nova urbanització de carrers per garantir l’accessibilitat i una mobilitat sostenible al districte de Gràcia.

Ens plantegem 52 actuacions que concreten la implementació dels objectius marcats.