Esteu aquí

Barcelona incorpora un nou sistema de recollida d’oli de cuina usat

dilluns, setembre 29, 2014 - 19:03

A partir de l’1 d’octubre els ciutadans podran deixar el seu pot d’oli usat als Punts Verds i sortir amb un nou envàs, net i preparat per ser usat de nou.

La  gestió  de  l’oli  recollit  la  farà  la  Fundació  Asproseat,  que incorpora  14 persones amb discapacitat per al procés de buidat, neteja i recollida.

La mesura pretén facilitar el reciclatge als ciutadans, augmentar la recollida d’oli de cuina usat i generar activitat econòmica en l’àmbit de les persones amb discapacitat.

El  material  recollit  es  destinarà  en  un  88%  a  la  fabricació  de biodièsel, i en un 12% (impureses) a la valorització energètica d’aquest recurs

Un nou sistema més fàcil per als ciutadans i amb beneficis socials i mediambientals.

 

L’Ajuntament de Barcelona incorpora un nou sistema de recollida de l’oli de cuinat usat posant a disposició dels ciutadans, a través dels Punts Verds (de zona, de barri, mòbils i col·laboradors), un envàs específic retornable i articulant una nova logística de recollida, neteja i retorn.

L’objectiu d’aquest nou sistema és facilitar als ciutadans i dotar de contingut social una acció de reciclatge amb valor mediambiental.

Amb   el   projecte   es  pretén   aconseguir   l’increment   de   les recollides d’oli vegetal, que s’estima que podrien créixer un 20% en el primer any de servei respecte dels litres recollits al 2013. L’objectiu és passar de 279.855 litres recollits al 2013 a prop de 335.000 litres en el primer any de vigència del conveni gràcies al nou sistema i la col·laboració ciutadana.

El nou sistema comportarà la creació de llocs de treball que es cobriran amb la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial.La gestió de l’oli recollit la farà la Fundació Asproseat, que incorpora 14 nous llocs de treball, dels que 13 son persones amb discapacitat, per al procés de buidat, neteja i recollida.

A més, l’oli de cuina usat que es reculli es destinarà en un 88% a la fabricació de biodièsel, i en un 12% (impureses) a la valorització energètica d’aquest recurs.

L’acció s’ha impulsat amb la signatura, aquest mes de setembre, d’un conveni entre Hàbitat Urbà- Medi Ambient i Serveis Urbans, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i i la Fundació Asproseat.

L’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMD realitzarà la selecció de persones candidates per realitzar  la  feina  de  reciclatge entre  persones  amb  discapacitat  de  la  ciutat  de  Barcelona usuàries dels seus serveis d’assessorament i inserció laboral Asproseat és una entitat, sense ànim de lucre, que té per objectiu la integració laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial, i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, mitjançant la creació i gestió de centres especials de treball.

A partir de l’1 d’octubre a tots els Punts Verds de la ciutat

Amb el nou sistema, a partir de l’1 d’octubre, els ciutadans trobaran un nou envàs, retornable, als  Punts  Verds,  per  fer  el  bescanvi.  En  total,  es  fabricaran  200.000  envasos,  que  es distribuiran progressivament per tal d’abastir tots els punts verds de la ciutat.

Els treballadors dels prop de 100 Punts Verds de la ciutat, tant de zona com de barri i mòbils, informaran els ciutadans de les novetats del sistema i proporcionaran els nous envasos gratuïtament. Per la seva banda, la Fundació Asproseat donarà suport, durant les primeres dues setmanes, al repartiment als ciutadans, especialment en aquells punts verds on s’esperi una major demanda d’envasos per part dels ciutadans. En total es formarà un equip de 55 persones entre personal discapacitat i acompanyants.

L’oli usat, de residu a recurs

Asproseat recollirà en els punts verds les ampolles plenes d’oli i les bescanviarà per ampolles netes. Recollirà l’oli vegetal i el transportarà a les seves instal·lacions, on, es recepcionaran els envasos plens perquè personal amb discapacitat buidin l’oli dels envasos en uns dipòsits i els col·loquin en una màquina renta envasos. Un cop els envasos estiguin nets, s’eixugaran i es col·locaran en les capses per a la seva redistribució als punts verds.

L’oli emmagatzemat serà transportat fins a una planta de gestió de residus, que n’analitzarà el grau d’humitat i acidesa, i el passarà per diferents processos tèrmics, de filtratge i decantació per extreure’n les impureses sòlides i la humitat (que suposen un 10-12%). A causa del seu contingut en matèria orgànica, aquests impropis van a una planta de biogàs a partir del qual es genera energia elèctrica.

Finalment,  l’oli sortint (que suposa aproximadament el 88%-90% del pes), sense impropis, ja es pot tractar com a matèria primera, que actualment s’utilitza per la fabricació de biodièsel (el 90%) i en la indústria química (el 10%).

Aquesta matèria primera serà distribuïda a diferents empreses, on es processarà i es convertirà en biodièsel que serà distribuït per diferents comercialitzadores.

Un nou impuls a la recollida d’oli de cuina usat

Amb aquest nou sistema es vol donar un nou impuls al reciclatge de l’oli de cuina usat a Barcelona i incrementar en un 20% les recollides d’aquest residu.

Al primer semestre de 2014 s’han recollit 141.007 litres, el que representa un 5’5% menys que en el primer semestre del 2013. Ja a l’any 2013 es va notar un descens del 10% respecte del 2012. Al 2013 es van recollir 279.855 litres d’oli, mentre que al 2012, van ser 311.829 litres.

Des de la darrera campanya de foment del reciclatge de l’oli usat, al 2011, quan hi va haver un augment del litres recollits d’oli vegetal del 60% respecte del 2010, s’ha anat baixant en el període del 2011 i fins el 2013 un 12,6%.

L’objectiu és passar de 279.855 litres recollits al 2013 a prop de 335.000 litres en el primer any de vigència del conveni gràcies al nou sistema i la col·laboració ciutadana.

Alhora es pretén incrementar les visites de ciutadans als punts verds per reciclar aquest residu, que al primer semestre de 2014 van ser 72.002 usuaris, un 0’8% menys que al mateix període de 2013. I que en tot 2013 van ser 140.304 usuaris, un 10% més respecte el 2012, quan van ser 127.305 usuaris els que van portar oli vegetal als punts verds.

Emmarcat dins del Pla de Prevenció de Residus Municipal

Aquesta acció s’emmarca dins del Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2015, que apunta estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge. El pla municipal marca com a objectiu per al 2018 la reducció d’un 10% en la generació per càpita i el manteniment en el 2020, fins a assolir com a índex 1’386 kg/hab/dia.

Com a objectius genèrics, des d’Hàbitat Urbà- Medi Ambient i Serveis Urbans, també es treballa en aquest pla com a eina per millorar l’efectivitat dels recursos aportats a la gestió i prevenció de residus, i per augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i de cadascun dels agents implicats en particular. A més, Barcelona es marca fer arribar als ciutadans de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable i  consolidar les actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals. Per això, es treballa per promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i per incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que fomentin el consum responsable i immaterial. El pla també apunta com a línia de treball incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diferents sectors socials en les decisions i actuacions relatives a la prevenció i aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció.

Per la inserció laboral de les persones amb discapacitat

L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona és un servei especialitzat en la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball. Treballen com a agents d’intermediació laboral per tal de promoure la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat davant l’accés al treball oferint a les persones un servei de valoració i orientació personalitzat, formació, assessorament laboral, acompanyament i suport per a l’obtenció i consolidació del lloc de treball.

De cara a les persones, l’EAL promou la igualtat d’oportunitats d’accés a l’ocupació, facilita l’accés a l’ocupació, aportant confiança i seguretat al candidat i oferint-li suport “in situ” abans, durant i després d’obtenir un lloc de treball.

Per  a  les  empreses, l’EAL  ofereix  una  borsa  de  treball  amb  un  ampli  ventall  de  perfils professionals, realitza anàlisis dels llocs de treball, assessora per a la contractació, presenta i deriva candidats generant una relació de confiança i dona suport i seguiment en el lloc de treball, sensibilitzant al personal de l’empresa per facilitar l’acollida de la persona amb discapacitat.