Esteu aquí

“El Dia de l’Orgull Boig neix després un període, massa llarg, de crits silenciats.”

divendres, maig 18, 2018 - 13:13

Així comença el manifest del Dia de l’Orgull Boig. Les persones amb trastorns de salut mental i les entitats que les representen, estan fent grans esforços per lluitar contra l’estigma social que pateixen. “Ser boig” no ha deixat de ser un estigma… Per això a Barcelona se sumen a organitzar el dia internacional anomenat Dia de l’Orgull Boig (o Mad Pride). El pròxim 20 de maig de 2018 organitzen des de les 11 h a la plaça Sant Jaume activitats durant tot el dia, activitats infantils, concerts, documentals o poesia.  A Catalunya les entitats Federació Veus i Activament s’han sumat a l’organització d’aquest dia, amb la participació d’altres organitzacions mixtes (com Radio Nikosia).

El Manifest de l’Orgull Boig, que serà presentat aquest dia, expressa que: “Per part nostra, davant el tractament involuntari, l’electroxoc sense consentiment o amb consentiment forçat, la sobremedicació, la contenció mecànica, l’aïllament i la resta de mesures coercitives etiquetades com a “tractament” i massa naturalitzades: exigim ser reconegudes com a persones ciutadanes de ple dret; que la nostra veu sigui escoltada i tinguda en compte; que sigui aquesta la que marqui la ruta del nostre projecte de vida i autodetermini el nostre benestar.  Això implica garantir la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per més de 170 països, entre ells Espanya, motiu pel qual forma part del marc legal català.”

L’informe Mapping and Understanding Exclusion in Europe” (Mapejant i entenent l’exclusió a Europa), on s’avalua la situació dels serveis de salut mental en més de 35 països europeus, treu duríssimes conclusions en línia amb l’esmentat manifest. Per exemple que unes 264.000 persones es troben sota tutel·la “aïllades de la societat i privades del dret a prendre decisions sobre la seva vida quotidiana” i com això pot tenir “efectes devastadors a llarg termini en la vida de les persones.”