Esteu aquí

Més serveis municipals durant la Festa Major

dimecres, agost 1, 2018 - 09:26

El servei de neteja es reforça per tal de mantenir en tot moment el bon estat de neteja dels espais públics on es fan les activitats de la Festa Major. També hi ha previst un operatiu especial de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.

El servei de neteja començarà a les 7 h cada matí i continuarà a la tarda i sobretot a la nit per tal de fer una neteja en profunditat un cop acabades totes les activitats programades.

En total treballaran unes 215 persones diàries en un dispositiu que es reparteix en torns de matí, tarda i nit i que suposa un increment del 125% del personal habitual.

Com a tasques prioritàries, els equips del dispositiu de neteja de la Festa Major duran a terme tasques de neteja amb aigua dels carrers i places, reforç del servei d’aigua amb producte odoritzant allà on s’hagin detectat actuacions incíviques i el buidatge de papereres. Els horaris de recollida de residus s’adapten a les programacions de la festa i als conseqüents  canvis forçats en la mobilitat al barri.

Es preveu la utilització d’unes 1.750 papereres de cartró entre tots els carrers i places, i es reforçarà la recollida selectiva i orgànica. Els carrers disposaran també de bujols per cadascuna de les fraccions de recollida selectiva. Aquest any es distribuiran també per les places punts de selectiva amb papereres de cartró de colors (groc, marró, blau i gris) per a les diferents fraccions de residus.

Dispositius de Guàrdia Urbana i Mossos

Quant a la vigilància de l’espai públic, entre el 15 i el 21 d’agost hi ha previst un operatiu especial mentre duri la celebració de la Festa Major, amb patrulles de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra dimensionades per tal de garantir un desenvolupament de la Festa correcte i segur.