Esteu aquí

Reurbanització del carrer Jaume Cascalls, al Coll

dimecres, gener 10, 2018 - 14:25

Les obres s'iniciaran durant la setmana del 15 de gener.

Les obres tenen l’objectiu de millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consistirà bàsicament, en la implantació de plataforma única. S’actuarà a la vorera adjacent als edificis, a la xarxa del clavegueram i es connectarà aquesta al col·lector existent i es col·locarà mobiliari urbà.