Esteu aquí

Serveis mínims per la vaga feminista

dimecres, març 7, 2018 - 11:57

Els serveis públics podran veure's afectats aquest 8 de març per la vaga feminista, que alguns sindicats proposen que sigui de 24 hores i altres defensen que sigui de 2 hores al matí i a la tarda. El Departament de Treball de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han decretat uns serveis mínims perquè els serveis essencials de la ciutat segueixin funcionant.

Per facilitar la participació a la vaga, aquest dijous no tindrà lloc cap acte institucional o públic de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, l’alcaldessa, les regidores i les comissionades del Govern municipal se sumaran a l’aturada de tot el dia.

Transport públic

Segons els serveis mínims decretats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, els diferents operadors de transport públic de la ciutat oferiran almenys els serveis següents:

 • Rodalies i Regionals de Catalunya: 33% del servei durant tot el dia.
 • Metro i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Tram i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): 50% del servei a les hores punta (de les 6.30 a les 9.30 hores i de les 17.00 a les 20.00 hores) i 25% del servei durant la resta del dia.
 • Resta de transport urbà i interurbà: 50% del servei.

Escoles

El Departament de Treball ha decretat que a les escoles bressol municipals hi haurà d’haver almenys un terç de la plantilla.

Pel que fa als centres d’educació infantil i primària (de 3 a 12 anys), hi haurà d’haver com a mínim un docent per cada sis aules. Als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys), la proporció mínima haurà de ser d’un docent per cada quatre aules. Durant l’horari de menjador i d’activitats complementàries, hi haurà d’haver almenys un terç del personal.

A tots els centres docents no universitaris públics i privats i a les llars d’infants, hi haurà d’haver també una persona de l’equip directiu.

Altres serveis

Dels serveis mínims decretats per l’Ajuntament de Barcelona destaquen els següents:

 • Un equip de guàrdia del servei d’urgències i emergències socials, en el mateix règim que durant un dia festiu, de cinc persones.
 • Una persona per cada oficina d’atenció ciutadana (OAC).
 • Betevé: Es garantirà l’emissió de la meitat dels serveis informatius.
 • Un total de 101 membres del personal d’intervenció dels serveis de prevenció i d’extinció d’incendis i salvament, i el 100% del personal del centre de comunicacions.
 • Una persona per cada equip d’atenció a la infància i l’adolescència.
 • Una persona del registre de l’Institut Municipal d’Hisenda, a més d’una altra persona d’informació.
 • Parcs i Jardins: Una brigada de manteniment del reg i una de poda i recollida d’arbrat a la via pública, per a casos d’emergència.
 • Diferent nombre de persones als cementiris de Collserola, les Corts, Montjuïc, Poblenou i Sant Andreu.
 • Onze cuidadors del Parc Zoològic, a més d’una persona encarregada del magatzem, una de destinada al manteniment, un veterinari i un capatàs.
 • Una o dues persones, segons el cas, a cada una de les gerències de l’Ajuntament i dels instituts municipals.
 • Deu grues al torn del matí i de la tarda, respectivament, i tres en el nocturn, a més d’una persona per torn als dipòsits municipals.