Esteu aquí

Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Té com a funcions:

Assessorar el Consell del Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts. Conèixer i debatre: el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte. També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.