Esteu aquí

Persones amb discapacitat

El Districte de Gràcia treballa amb l’Institut Municipal de Discapacitats per impulsar polítiques i actuacions amb la participació de les persones amb discapacitat i de les entitats i associacions de la ciutat que treballen en aquest camp. També es treballa de manera conjunta amb altres departaments del Districte i amb entitats del teixit social perquè tinguin present les necessitats de les persones amb discapacitats en les seves actuacions o activitats. Entre els diferents projectes i iniciatives destaquem:

Projectes de promoció de la inclusió i del lleure

S’ha desenvolupat el programa de “L’hort de la Vila”, un projecte que té com a objectiu la creació d’una xarxa que connecta l’entitat ARAPDIS (que treballa amb persones amb trastorn mental) amb la realitat d’altres entitats i la comunitat educativa, mitjançant la creació d’un espai comunitari, concretament una zona d’hort que s’ubica en els jardins d’una entitat cultural de Gràcia, Jiwar.

S’han impulsat acords de col·laboració entre propietats de solars buits i entitats socials per a l’ús daquests espais com a eina d’inclusió social. El 2013 Heura i Llar de Pau inicien el projecte de l’hort social, un solar de 500m2 del núm 120 de l’avinguda de Vallcarca anomenat l’hort de les Cases, un hort urbà amb vocació terapèutica, social i laboral que implica persones en risc d’exclusió social.

S’ha contribuït a donar visibilitat de les entitats que donen suport a col·lectius vulnerables, amb la commemoració, el 2013, per primera vegada, del Dia internacional de les Persones amb Discapacitats.

S’ha potenciat la contractació d’empreses que tenen treballadors amb discapacitats (contractació de control d’accessos als centres del districte, inserció de cartells, càterings d’actes institucionals, actuació a l’arxiu del districte…).

Destaquem el projecte “Temps de barri, temps per a tu”, que és un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de persones amb dependència. Ha tingut una acollida excel·lent per part de les famílies usuàries i s’ha estès a altres districtes de Barcelona.

El districte de Gràcia va realitzar la prova pilot del projecte “Temps per a joves i adults amb discapacitat” al Centre Cultural la Violeta, al llarg del curs 2012-2013. Va suposar un gran èxit i s’ha estès a la resta de districtes de Barcelona.

A l’Escola Rius i Taulet es porta a terme el projecte “Temps per a tu” per a famílies amb infants amb discapacitat, i a l’Escola Bressol Sant Medir es realitza el “Temps per a tu” per a famílies amb infants de 0 a 4 anys amb discapacitat. En totes dues escoles ha tingut una molt bona acollida per part de les famílies, i en l’actualitat ambdós serveis estan complets.

Festa Major de Gràcia accessible

En els darrers anys s’ha treballat amb tots els carrers de la festa perquè els itineraris siguin segurs i accessibles (portalades, ubicació dels guarniments i altres objectes). El districte progressivament ha anat transformant molts dels carrers de la Vila en carrers d’un únic nivell (plataforma única) per tal de facilitar la circulació dels vianants. Aquest any, i d’acord amb les associacions dels carrers, s’han dut a terme dues actuacions de plataforma única als carrers de la Llibertat i la Fraternitat amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat. Les carpes de les places Revolució, Diamant i Sol són plenament accessibles, amb la instal·lació de rampes quan ha estat necessari. La tarima de la plaça de la Vila és accessible en l’acte de recollida de premis. També es va informar a la pàgina web de les reserves d’aparcament en diferents punts propers de la festa.

També s’han creat espais de reserva per a persones amb mobilitat reduïda en les activitats del pregó i del lliurament de premis que se celebren a la plaça de la Vila; en els espectacles públics s’ha habilitat un espai per a persones amb cadira de rodes i seients per a persones amb mobilitat reduïda.

S’instal·len a prop dels espais de festa, lavabos portàtils adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Aquests lavabos estan degudament senyalitzats, i en la darrera festa major se’n van instal·lar quinze.

Celebració del Dia Mundial de la Discapacitat

S’ha impulsat la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat al districte en col·laboració amb les entitats d’aquest sector; aquesta celebració va tenir lloc el desembre de 2013 i el 2014. La celebració d’aquesta diada té com a objectiu treballar un programa comú amb les entitats, que serveixi de punt de trobada i d’intercanvi; alhora es presenta com una magnífica oportunitat per reivindicar una societat més solidària, justa i cohesionada

Una escola bressol inclusiva

S’està construint l’Escola Bressol Escorial, la primera guarderia barcelonina on conviuran infants amb pluridiscapacitat i sense, el primer centre educatiu d’aquestes característiques a Barcelona. Aquest centre s’ubicarà en una sola planta dels baixos d’un edifici de lloguer assequible a la Travessera de Dalt - Escorial. L’escola podrà acollir més d’una setantena d’infants, nou d’ells amb alguna discapacitat, i disposarà de professionals dels àmbits de la salut i la pedagogia especialitzada, un espai d’aigua amb banyera d’hidromassatge, infermeria i una sala d’activitats sensorials.

Facilitar la mobilitat

S’ha publicat un mapa de reserves públiques d’aparcament prop dels equipaments públics per facilitar-hi l’accés a l’hora de fer gestions.

Es tracta de places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda que són titulars d’una tarjeta d’aparcament. Faciliten a aquestes persones la mobilitat pel districte i l’apropament als serveis públics. Perquè aquest recurs sigui una eina útil, cal respectar-ne els usos. Per això és imprescindible saber que les reserves:

  • són d’ús exclusiu per a persones amb discapacitat;
  • cal utilizar-les per millorar la mobilitat i l’accés als serveis públics; per tant, no s’han d’utilitzar com un aparcament privat, i
  • tot i que no tenen un horari limitat, només s’han d’ocupar el temps necessari per fer les gestions corresponents en els serveis i equipaments públics.

En marxa

Actualment s’està editant la guia d’entitats que treballen amb persones amb discapacitat a Gràcia.