Esteu aquí

Solidaritat

En el marc de la cooperació internacional i de projectes de solidaritat, el Districte ha donat suport al projecte de Gràcia Solidària, que aplega les ONG de Gràcia per al Tercer Món (les ONG que desenvolupen un projecte i les que es dediquen plenament al Tercer Món) amb la creació de la marca “Gràcia Solidària”.

S’ha impulsat el Consell de Solidaritat, del qual actualment formen part onze entitats de cooperació internacional, a través del desenvolupament d’accions al territori per donar-se a conèixer amb la realització de mercats solidaris, fires i la convocatòria d’un premi a la millor fotografia solidària.

S’ha vinculat el projecte de la Setmana de Gràcia a un país de la Mediterrània amb el treball de les entitats de Gràcia configurant el Centre Cívic de la Sedeta com a centre de referència en les accions de solidaritat del Districte i buscant la complicitat de les ONG de Gràcia en la programació de la Setmana.