092
< Inici

Desfer-se del cotxe vell no costa res

Evitar que a Barcelona hi hagi cotxes abandonats no costa res.

Perquè no costa res tramitar la baixa del vehicle ni lliurarlo a qualsevol dipòsit municipal. Tampoc costa res demanar que la Guàrdia Urbana el retiri del carrer.

Oferim 3 opcions per resoldre aquest tràmit de forma ràpida i sense cap cost per la persona que demana el servei.

  • Lliurament del vehicle a un dels dipòsits municipals.
  • Lliurament del vehicle al dipòsit del Polígon Can Estapé de Castellbisbal, a més de tramitar gratuïtament la baixa del vehicle, l'abonaran 15,03 euros si és un cotxe o camió i 3,01 euros si és una motocicleta.
  • Petició de la retirada del vehicle, indicant el lloc exacte on es troba estacionat, a qualsevol de les unitats territorials de la Guàrdia Urbana o a l'oficina d'informació de Prefectura.

Més informació sobre la renúncia del vehicle