La ciutadania aprova el servei que dóna la Guàrdia Urbana als barris amb una nota del 6,7

Els ciutadans aproven la seguretat a la ciutat i al barri i els cossos de seguretat

Quant als indicadors de percepció, l’Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB) assenyala que els barcelonins aproven el nivell de seguretat tant a la ciutat com al barri, amb notes relativament altes del 6,3 i del 6,5 respectivament. Les xifres confirmen una tendència positiva amb una variació d’una dècima a l’alça, en el cas de la ciutat, i dos en els barris, les millors dades des de l’any 1999.

El 49,9% de les persones enquestades valora que la seguretat segueix igual a la ciutat, mentre que el 18,1% pensa que ha millorat i el 17,5% que ha empitjorat. Respecte a la valoració de la seguretat en els barris, el 66,46% opina que es manté igual, el 11,2% valora que ha millorat i el 12,7% que ha empitjorat.

Els ciutadans també aproven el servei que donen tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra a la ciutat, augmentant la nota de l’any anterior situant-la en un 6,7 i 7,2 respectivament, la millor nota des de l’any 2006.

 

Informació complementària: L’Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB) es realitza amb caràcter anual des de l’any 1984. Es tracta d’un instrument per a la mesura de la delinqüència a la ciutat, que recull les informacions que aporten les persones que s’han vist afectades (les víctimes) i l’opinió dels ciutadans de Barcelona sobre la seguretat ciutadana i la convivència.