La Guàrdia Urbana garantirà una revetlla tranquil·la i segura

Per tal de garantir que les celebracions relacionades amb la revetlla de sant Joan es duen a terme d’una manera lúdica i festiva, però comptant amb les màximes garanties de seguretat, l’Ajuntament activa un dispositiu específic que suposa la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit. Aquest dispositiu se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu.

El web http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/nit-de-sant-joan posa a disposició de tota la ciutadania la informació de la revetlla, programa d’actes i consells de prevenció, entre d’altres

 

La Guàrdia Urbana garantirà una revetlla tranquil·la i segura

Per tal que la celebració de la revetlla es pugui celebrar amb les màximes garanties de seguretat i per minimitzar les molèsties i qualsevol perill per a les persones i els béns, públics o privats, la Guàrdia Urbana de Barcelona desplegarà un dispositiu a tota la ciutat els dies 23 i 24 de juny.

Els agents mantindran una especial vigilància a la zona centre, als llocs de gran concentració de persones i a l’àmbit de platges (districte de Ciutat Vella i Sant Martí).

Els principals objectius del servei a la resta de la ciutat seran reforçar la presència d’agents en aquells espais on es celebrin revetlles i s’encenguin fogueres. També es vigilaran els punts de venda d’articles pirotècnics fins a l’hora del seu tancament i es verificarà que la venda compleixi amb els requisits establerts, a més els agents també treballaran per evitar la venda no autoritzada de material pirotècnic. També es mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i a la zona forestal del Parc de Collserola (Sarrià – Sant Gervasi, Horta –Guinardó i Nou Barris).

Durant la nit de la celebració també s’establiran controls preventius d’alcoholèmia a tota la ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció, es realitzaran els desviaments adients en aquelles zones on s’hagi previst la ubicació de fogueres autoritzades i s’evitaran els estacionaments a distancia suficient en aquests espais per evitar danys a persones o béns. Recomanem l’ús del transport públic.

67 hores de servei de metro sense interrupció per la revetlla de Sant Joan

Com cada any per Sant Joan, divendres vinent, dia 23 de juny, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) donarà servei de metro durant tota la nit. Els trens circularan sense interrupció des de les 5 de la matinada de divendres, 23 de juny, fins a les 12 de la nit del dia 25 (és a dir, fins a la finalització del servei de diumenge 25), de manera que funcionaran de forma continuada durant 67 hores.

TMB també farà un desplegament especial de personal per atendre l’afluència d’usuaris que es desplaçaran en metro a la zona de platges i al centre de la ciutat per celebrar la revetlla. Per aquest motiu, es reforçarà la seguretat i protecció a les estacions del front marítim de la línia 4 (Ciutadella / Vila Olímpica, Barceloneta i El Maresme / Fòrum), a les cèntriques estacions de Catalunya i Urquinaona i també a la d’Espanya.

Consell pirotècnia

Per tal de conscienciar a la ciutadania, s’ha dut a terme una campanya d’informació amb consells de prevenció per l’ús de la pirotècnia amb distribució de tríptics i cartells a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, a les biblioteques, escoles bressol, escoles municipals de música i al Conservatori, a casetes de venda de pirotècnia, i també a les xarxes socials de la Guàrdia Urbana, entre d’altres:

– No guardar cap article pirotècnic a les butxaques.
– Encendre el ble per l’extrem, perquè doni temps d’enretirar-nos.
– No posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article pirotècnic encès.
– Les candeles romanes que no estiguin proveïdes de mànec especial s’han de fixar en un forat, en un test amb terra o amb sorra per no cremar-nos.
– Els coets voladors no s’han de disparar mai agafats de la mà, ni amb la barnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (a la muntanya, a llocs amb arbustos secs, etc.). S’han de disparar col·locats en una posteta, preparada convenientment amb armelles.
– Si l’article falla en encendre’l, no s’ha de tocar fins que no hagin passat 30 minuts. S’ha d’inutilitzar deixant-lo en remull durant una nit.
– No llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 m del bosc.
– Tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d’artifici al carrer per evitar el risc que s’encengui l’habitatge.
– No s’ha de tallar el tro final d’una traca.
– Fixar bé les rodes d’artifici per evitar que cremin incontroladament.
– No llançar cap petard contra algú altre.
– Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
– No posar trons dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fan metralla que surt incontroladament.
– No tirar cap coet amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.
– Comprar els productes pirotècnics als establiments que en tinguin autoritzada la venda.

 

Es recorda que no està  està permès fer fogueres i que no han d’entrar ampolles ni gots de vidre a la platja.