S’inicia el desplegament de la Policia de Barri

Durant el mes d’abril es desplegarà la Policia de Barri al districte de Nou Barris. Tretze agents de la Guàrdia Urbana passaran a convertir-se en el referent de cada un dels barris d’aquest territori després d’haver rebut, durant dues setmanes, formació especialitzada de la mà d’un equip de formació multidisciplinari. Es preveu que a finals de l’any 2018 finalitzi el desplegament a la resta de la ciutat amb els 73 Policies de Barri.

L’alcaldessa Ada Colau, acompanyada pel comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, la regidora del districte, Janet Sanz, i pel Cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, ha donat la benvinguda als nous agents. Durant l’acte l’alcaldessa ha volgut recordar que el referent del Policia de Barri és una de les demandes més nombroses del teixit veïnal i associatiu de la ciutat. Colau ha destacat que “per una ciutat global, internacional i complexa com és Barcelona, és clau poder tenir aquesta policia de referència que a través d’aquesta proximitat aconsegueixi que tot el conjunt de la ciutadania es coresponsabilitzi de la seguretat i de la cohesió social”.

L’alcaldessa ha agraït la gran tasca diària que fa la Guàrdia Urbana, i ha assegurat que amb els Equips de la Policia de Barri s’aconseguirà una major prevenció dels conflictes i problemes de convivència des de la proximitat i la mediació.

Els Equips de Policia de Barri seran una figura que tindran el paper d’interlocutor del cos de policia barceloní dins del teixit associatiu i veïnal en matèria de prevenció, seguretat i convivència, amb un caràcter anticipatiu, de coordinació i de contenció i recuperació social dels conflictes, tal i com contempla el Pla Director de la Guàrdia Urbana. El Policia de Barri aportarà el coneixement de les casuístiques del territori i el microterritori, proposarà solucions, farà partícip i implicarà a la ciutadania i farà seguiment de les problemàtiques

El Policia de Barri treballarà de forma transversal amb la resta de serveis públics amb l’objectiu de donar la millor resposta a les demandes dels veïns, veïnes i del teixit associatiu i comercial, garantir els drets de les persones i la convivència ciutadana.

Per tal de dotar de tots els recursos i coneixements organitzatius, els diferents Equips de Policia de Barri rebran formació especialitzada, com ja ho han fet els agents de Nou Barris, que posteriorment s’estendrà a la resta de districtes

Aquesta formació s’inclou en el Pla de Formació i desenvolupament professional que contribueix a la modernització de la Guàrdia Urbana com a cos de referència en seguretat i convivència.

Els quatre àmbits d’actuació del Pla Director (proximitat, territori, organització i transparència) estan presents en els programes transversals de formació que aborden aspectes de drets humans, gènere, igualtat, metodologia, innovació i comunicació.

L’objectiu general de la formació que rebran els Equips és dotar-los dels coneixements, eines i habilitats necessàries que potenciïn i ampliïn la seva expertesa tant en el context relacional com en l’operatiu i funcional.

Per aquest motiu es posa l’accent en diferents elements com són la detecció i intervenció en conflictes de convivència; l’anticipació al conflicte; l’assertivitat en situacions hostils; coneixement transversal; la garantia i preservació de la convivència i la seguretat; recerca de les eines i recursos personals i professionals.

Pla Director de la Guàrdia Urbana

El Pla Director de la Guàrdia Urbana respon a la voluntat del Govern d’adaptar el cos de policia barceloní a les noves necessitats de la ciutat, i fer un model de Guàrdia Urbana centrat en la proximitat, la transparència i el territori, eixos principals extrets del Pla Local de Prevenció i Seguretat 2016-2019.

El Govern va decidir endegar aquest procés metodològic i rigorós amb la participació activa del membres del cos de la Guàrdia Urbana per fer-los partícips del canvi organitzatiu i funcional per tal d’adequar el cos de policia barceloní als principis proximitat, territori i transparència que marcaran les polítiques públiques de seguretat d’aquest govern. A més, per primera vegada, l’Ajuntament ha elaborat un procés de revisió orgànica i funcional del conjunt del cos de la Guàrdia Urbana de manera sistemàtica i participativa, comptant amb l’experiència dels seus membres, amb la dels responsables de l’Àrea de Seguretat i d’altres col•laboradors externs (Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mossos d’Esquadra, entre d’altres).

El model de Guàrdia Urbana plantejat en aquest Pla està centrat en la proximitat i en el ciutadà, al qual es vol fer partícip del desenvolupament de les polítiques púbiques de seguretat. En aquest model, les Unitats Territorials són l’eix de resposta a la demanda i de desenvolupament dels serveis. Aquestes rebran el suport de les diferents unitats centralitzades en aquelles problemàtiques en què es faci necessari un coneixement o especialització més acurat.

El Pla Director té vocació permanent, revisable i adaptable per poder respondre a les necessitats de la ciutadania i adaptar el cos de policia barceloní a la realitat dinàmica de la ciutat.

Més informació