092
< Inici

Serveis

Policia de Circulació

 • Serveis a la via pública

  La finalitat és facilitar el desenvolupament normal del trànsit mitjançant l'ordenació i la regulació dels moviments i dels estacionaments dels vehicles.
 • Intervencions en accidents de trànsit

  La finalitat és ajudar i informar els implicats, recollir les dades i les proves de l'accident per poder fer les investigacions i els atestats pertinents, i restablir la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
 • Intervencions que afecten als conductors

  Afecten persones que mentre condueixen un vehicle necessiten els serveis de la GUB o bé en aquelles situacions que es produeixen a conseqüència de conductes que poden generar infraccions o situacions de perill.
 • Intervencions que afecten als vehicles

  Regulació del moviment dels vehicles, l'ordenació dels estacionaments i la intervenció en accidents de trànsit, les quals tenen la finalitat de restablir o de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
 • Educació per a la mobilitat segura

  L'objectiu és millorar la cultura sobre la vialitat i aconseguir comportaments més segurs i més respectuosos amb la normativa viària, mitjançant la informació i la formació dels ciutadans, en especial, la població en edat escolar.

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions

  Intervencions que consisteixen a verificar el compliment de les exigències administratives, regulades mitjançant ordenances, reglaments, bans, etc., que regeixen en una situació determinada sobre activitats a la via pública, habitatges o locals, obres, tinença d'animals, pirotècnia, etc.
 • Vigilància d’espais verds

  Servei destinat a la prevenció i/o correcció de fets i conductes inadequats o prohibits a les zones forestals, parcs públics i en altres zones verdes.

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte

  Intervencions destinades a evitar que es cometin faltes o delictes (infraccions penals).
 • Intervencions de repressió del delicte

  Intervencions que es generen quan es comet un fet delictiu i que tenen com a finalitat el descobrir el delinqüent, detenir-lo i custodiar-lo, i també cercar i protegir les proves del delicte.
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

  Són les que es generen després de cometre's una infracció no penal contra la seguretat ciutadana o quan altres institucions sol·liciten la col·laboració de la GUB en alguna fase d'un procediment que li és aliè (controls d'arrest, desnonament, precintes de locals, etc.)

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social

  Tenen per finalitat donar protecció social a col·lectius específics com ara menors, gent gran, indigents, etc., en situacions de necessitats i en col·laboració amb els serveis socials.
 • Actuacions de caire assistencial

  Tenen per finalitat l'ajuda i la informació al ciutadà.

Relacions amb la comunitat

 • Tenen per finalitat coordinar-se amb altres institucions i apropar-se als ciutadans per tal de compartir informacions i donar millor resposta a les seves demandes.

Oficina d’Informació i Tràmits

 • Informació i tramitació de tràmits relacionats amb la Guàrdia Urbana