Recollida de residus domiciliaris

Introducció

Els contenidors desplegats per tota la ciutat potencien la recollida selectiva de residus d'una manera fàcil i accessible a tothom.

Tots els contenidors que trobem a Barcelona s'han dissenyat amb criteris d'accessibilitat i estan fabricats amb materials totalment segurs.

La col·locació dels contenidors ha estat pensada perquè tothom tingui un punt de recollida proper.

El novembre del 2010 es van incorporar definitivament a la xarxa de recollida de residus de Barcelona els contenidors de matèria orgànica, els de color marró. Així es completaven les opcions de recollida selectiva, juntament amb el rebuig (de color gris), el vidre (verd), el paper i cartró (blau) i els envasos de plàstic, brics i llaunes (groc).

A més dels contenidors, els diferents punts verds (els fixos de cada districte i els mòbils) permeten aprofundir en la separació de residus.

Característiques de la xarxa de contenidors de Barcelona

 • Ben a prop: Tots els ciutadans disposen de contenidors de recollida selectiva a menys de 100 metres del seu domicili
 • Accessibles: Els contenidors estan adaptats a tothom: són ergonòmics i accessibles
 • Fàcils de fer servir: Els contenidors disposen d'un doble sistema d'obertura, un amb la mà (palanca manual) i l'altre amb el peu (pedal), per facilitar-ne l'ús. Així mateix, tenen un sistema de tancament retardat, pensat perquè es puguin fer servir amb una sola mà
 • Adaptats per a invidents: Cadascun dels contenidors té unes marques tàctils representatives del residu que han estat pactades amb l'ONCE

 

Un contenidor per a cada cosa

Barcelona aposta per la recollida selectiva en 5 fraccions amb el desplegament de tots els contenidors a tota la ciutat:


El groc: envasos de plàstic, brics i llaunes

Contenidor groc Ampliar imatge

Els envasos es porten a les plantes de triatge, on se separen els diferents materials mitjançant la combinació de tècniques òptiques, mecàniques i manuals. Els diversos materials seleccionats són compactats, embalats i distribuïts als centres de reciclatge.

Amb els brics es fabriquen bosses de paper, làmines d'alumini o cartró, taulons d'aglomerat, cartró per a envasos, paper de cuina, etc. Les llaunes d'acer es fonen per ser utilitzades en el sector de l'automòbil. Amb les llaunes d'alumini es fan bicicletes, electrodomèstics, cargols, etc., i amb els envasos de plàstic es fabriquen bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització, roba, caixes o altres envasos per a usos no alimentaris (lleixiu, detergents, etc.).

El que s'hi pot llençar: envasos de plàstic (garrafes d'aigua, bosses de plàstic, envasos de iogurt, etc.), llaunes de begudes i conserves, brics, xapes i tapes de metall, paper d'alumini i film transparent, safates de porexpan...

El que no s'hi pot llençar: joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), que s'han de dur als punts verds de la ciutat.


El verd: vidre

Contenidor verd Ampliar imatge

El vidre recollit selectivament es duu a la planta de reciclatge, on es neteja, se n'extreuen els materials fèrrics amb uns imants i es tritura fins a convertir-lo en pols (vidre seleccionat, net i mòlt), cosa que permet fabricar envasos de vidre exactament iguals que els originals per fer ampolles, pots, bombetes, etc.

El que s'hi pot llençar: envasos i ampolles de vidre.

El que no s'hi pot llençar: vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc., que s'han de dur als punts verds de la ciutat.


El blau: paper i cartró

Contenidor blau Ampliar imatge

El paper i el cartró es porten a les plantes de reciclatge, on es converteixen en grans bales de paper triturat. Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta de paper, que es cola per filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s'asseca, es planxa i se'n fan bobines, que es distribueixen a les fàbriques papereres, on s'utilitzen per fer noves capses, paper d'embalatge, sacs per a la construcció, objectes de papereria i, fins i tot, paper higiènic.

El que s'hi pot llençar: envasos i caixes de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres, bosses de paper, folis, paper de regal, etc.

El que no s'hi pot llençar: paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d'oli, que van al contenidor marró. Els brics i el paper d'alumini van al contenidor groc. Les capses de cartró de les pizzes a domicili van al contenidor gris.


El marró: residus orgànics

Contenidor marró Ampliar imatge

Són residus de matèria orgànica les substàncies d'origen vegetal i/o animal susceptibles de degradar-se biològicament, com les restes de menjar i de jardineria. És una fracció de residus molt rellevant, ja que constitueix la tercera part dels residus que generem a la nostra llar.

Els residus de matèria orgànica i les restes de poda municipal es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs. La fracció orgànica de més qualitat s'utilitza per obtenir compost, que es pot fer servir com a adob orgànic en l'agricultura i la jardineria o com a estructurador de sòlids per restaurar espais degradats. L'altra part de la fracció orgànica s'utilitza per generar biogàs, una energia renovable que permet produir electricitat.

El que s'hi pot llençar: restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d'oli, restes de jardineria, etc.

El que no s'hi pot llençar: restes d'escombrar, cabells, bolquers i excrements d'animals, que van al contenidor gris. Paper i cartró, que van al contenidor blau.


El gris: rebuig

Contenidor gris Ampliar imatge

La fracció resta o rebuig inclou tots els residus que no s'han recollit de manera selectiva. Aquests residus es duen als ecoparcs, on mitjançant diversos processos se separen el paper/cartró, els envasos, el vidre i altres materials, per incorporar-los a la cadena de reciclatge. Els residus que no poden ser reciclats han d'anar als abocadors o han de ser incinerats.

L'idoni és que aquests tractaments finalistes serveixin únicament per als residus que no es poden reutilitzar o reciclar, però les limitacions de la recollida i dels tractaments existents fan que aquestes infraestructures siguin necessàries.

El que s'hi pot llençar: burilles, compreses, bolquers, restes d'escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d'animals.

El que no s'hi pot llençar: bosses d'infusió, paper de cuina brut d'oli i restes de menjar (closques d'ou o de marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van al punt verd.

 

Altres residus

Recollida de mobles i trastos

Sistema gratuït

Un dia a la setmana es recullen els mobles i trastos de manera gratuïta. Cada carrer de Barcelona té assignat un dia fix: només cal que, el dia que toca, deixem els mobles i els trastos que vulguem llençar davant de la porteria de casa entre les 20 i les 22 hores. Aquest servei és únicament per als ciutadans particulars. Per saber quin dia correspon al teu carrer, consulta-ho ara

El servei de recollida de mobles i trastos vells ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per això, és important deixar els mobles el dia de la setmana que toca al nostre carrer.

Quin tipus d'objectes recollim: sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, entre d'altres.

Quins no recollim: runa, sanitaris o objectes similars, si s'han fet obres a l'habitatge. En cas de neveres, frigorífics o aparells d'aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el punt verd per tal de protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d'ozó.

Sistema de pagament

També hi ha un servei de pagament que s'encarrega de la recollida de mobles i trastos vells a domicili en menys de 36 hores.

Si necessites aquest servei, només has de trucar al 900 226 226 i es concretarà el dia i l'hora en què es passarà a fer la recollida dels mobles i els trastos a domicili. Recorda que el servei funciona de dilluns a divendres.

Aquest servei el poden utilitzar els comerços, les oficines i els petits industrials. També el poden demanar els particulars que no puguin esperar-se al dia que toca fer la recollida de mobles i trastos al seu carrer.

Tibidabo, Vallvidrera (a excepció del nucli antic) i les Planes

Les banyeres instal·lades en aquests indrets per a la recollida de mobles i trastos són fixes. Al costat de les banyeres hi ha uns plafons informatius que n'expliquen el funcionament.

Aquestes instal·lacions comporten una major comoditat per desfer-se dels mobles i trastos vells per a tots els veïns i veïnes d'aquesta zona.

Les ubicacions són:

 • Carrer dels Reis Catòlics, 40
 • Cal Totxo (davant del núm. 12-14)
 • Torrent del Rovelló amb el camí de la Reineta
 • Plaça de la Tulipa
 • Carretera de les Aigües, 119 (amb c. Carroç)

Tanmateix, la banyera ubicada al baixador de les Planes (entre Can Pichurri i La Font de les Planes) manté l'antic sistema mòbil d'instal·lació: del dia 1 al 5 i del 15 al 20 de cada mes.

Persones amb dificultats

Totes les persones amb qualsevol tipus de disminució, ja sigui psíquica o física, que no tinguin ningú que els pugui ajudar a baixar els mobles al carrer poden demanar que els recollim gratuïtament a casa seva. Cal acreditar la disminució amb el certificat de disminució de la Generalitat.

Aquest servei s'estén a les persones amb dificultats de mobilitat que no tinguin ningú que els pugui baixar els mobles. Cal acreditar-ho en el moment de la recollida.

Els mobles o estris han d'estar desmuntats si el seu volum o pes així ho exigeix, per poder fer-los passar per les portes o baixar-los per les escales de l'immoble.

 

Recollida d'animals morts

El servei de recollida d'animals morts està adreçat tant a veïns com a empreses i s'encarrega de recollir els cossos d'animals morts, garantint que rebran un tractament correcte. A més, aquest servei s'ocupa també de la recollida d'animals morts que apareguin a la via pública, com ara coloms, gats, gossos i altres. El camió que fa la recollida està especialment condicionat, amb departaments independents i oportunament refrigerats.
Només cal trucar al 900 226 226, des d'on s'establirà el dia i l'hora de recollida. Aquest servei està sotmès a uns preus públics, que depenen de l'origen i el pes de l'animal.
Horari de recollida: de dilluns a dissabte, en torn de matí, i en cas de dos dies festius consecutius, prestem el servei un dels dos dies.


Programa roba amiga

El programa Roba Amiga és un projecte d'inserció laboral mitjançant la reutilització de roba en bon estat. Per a més informació, consulta el web www.robaamiga.cat S'obre en finestra nova.

La teva roba vella encara té molta vida. Amb el lema «Dóna la teva roba usada i col·labora en una tasca social», a Barcelona reaprofitem i reciclem la roba i els complements.

El programa Roba Amiga ?iniciativa de la Fundació Un Sol Món, Obra Social de Catalunya Caixa, i amb la col·laboració d'AIRES i Càritas Catalunya? contribueix a disminuir el volum d'escombraries que van a parar a l'abocador i a reaprofitar residus que encara tenen una sortida.

Amb aquest programa, a més, donem feina a molta gent de la nostra ciutat. Es tracta de persones amb dificultats especials que necessiten ajuda en el seu procés d'adaptació.

Quin tipus de roba recollim: roba confeccionada (de la llar i de vestir), sabates, bosses i altres complements.

Quina roba no recollim: residus tèxtils, roba molla i roba no recuperable (amb paràsits o males olors, draps usats o bruts de tallers o llocs semblants).
 

Recollida sacs de runa

A Barcelona es duu a terme una gran quantitat de reformes als habitatges. Una de les repercussions d'aquesta activitat és la gestió de les runes i els residus que es generen en aquestes obres.

Requisits per a la contractació i la col·locació dels sacs

Les empreses que ofereixen aquest servei a Barcelona han d'estar homologades per l'Ajuntament de la ciutat. Abans de comprar un sac de runa, cal informar-se sobre si l'empresa està homologada.

Els sacs i els contenidors metàl·lics han d'estar identificats amb la raó social i el telèfon dels titulars, els codis d'homologació de l'empresa i l'indicatiu que acredita que s'ha pagat l'exacció municipal corresponent.

Només s'hi pot dipositar runa. No es permet d'abocar-hi mobles, estris, trastos i qualsevol altre material residual. En cap cas els residus poden sobrepassar el límit superior de seguretat del sac.

A l'hora de col·locar els sacs i els contenidors damunt de les voreres, s'ha de deixar una zona de pas per als vianants de com a mínim un metre. S'instal·laran preferentment davant de l'obra, de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles.

Es prohibeix d'ubicar-los en passos de vianants, guals, zones d'aparcament prohibit, tapes d'accés a serveis públics i clots d'arbres. Cal tenir cura de no obstaculitzar la circulació de l'aigua superficial.

Retirada dels sacs

Els sacs de runa s'han de retirar en el termini de les 24 hores següents a la seva col·locació, en cas de no trobar-se dins d'una zona tancada de l'obra. La runa ha de portar-se a un gestor autoritzat.

Si després d'avisar l'empresa responsable de la recollida, aquesta no respon o no efectua el servei, truca al 900 226 226. Des de l'Ajuntament instarem l'empresa a recollir el sac i, si no ho fa, el recollirem subsidiàriament i multarem l'empresa responsable.

Els responsables dels sacs de runa són: l'empresa que té imprès el seu nom i telèfon al sac i el titular de la llicència d'obres.

La brutícia a la via pública a conseqüència de les obres menors és una responsabilitat compartida pel promotor, el transportista i el titular de la llicència.

Prevenció de runes en obres i reformes domèstiques

Sabíeu que, segons dades consensuades pels experts, es generen uns 0,12 kg de residus per m2 construït? Part d'aquestes deixalles es poden reduir si apliquem mesures de prevenció durant la construcció o reforma dels edificis. Es tracta de mesures que se centren a evitar embalatges excessius, utilitzar materials tallats a mida per evitar sobrants, controlar que els materials guardats no es facin malbé, etc.

A més, tenint en compte el cicle de vida dels materials de construcció, és important no utilitzar els que durant la seva producció hagin generat impactes negatius sobre el medi ambient o que en un futur puguin esdevenir residus no reciclables ni reutilitzables.

Si malgrat tot això en les nostres reformes generem algun residu en quantitats petites, portem-lo al punt verd. Per a grans quantitats, en canvi, caldrà que contractem una empresa especialitzada.

Consells

 • A l'hora de fer reformes podem comprar els materials sense empaquetar. A granel evitarem embalatges innecessaris
 • Volem fer obres a casa? Optem per materials i embalatges reciclables o d'origen reciclat
 • Canviem de color les parets del menjador? Conservem els pots de pintura ben tancats per poder-los tornar a utilitzar
 • Materials amb passat, present i futur: escollim els que tinguin el cicle de vida que generi menys impactes
 • Si fem un bon manteniment de la llar caldrà fer-hi menys reformes i reparacions i així també generarem menys residus
 • Quan fem reformes, estudiem primer les nostres necessitats i organitzem-nos per encetar només els materials necessaris en cada moment
 • Si ens sobren materials d'una reforma, guardem-los i fem-ne un petit inventari per tenir-los en compte en una altra ocasió
 • Els embalatges i palets utilitzats en les obres domèstiques es poden reutilitzar. Evitem deteriorar-los.
 • Volem pintar a casa o canviar el terra del bany? Deixem que els experts ens aconsellin sobre la quantitat de material que necessitem
 • Líquids i materials delicats: ben tancats. Conservem-los dins dels envasos per poder-los tornar a utilitzar
 • Si tractem bé els materials podrem reutilitzar palets, bastides, tubs o fins i tot sacs de runes.
 • Comprem elements de construcció fets a mida: evitarem generar restes a casa que segurament no podríem reutilitzar
 • Utilitzem materials de construcció amb certificats ambientals o ecoetiquetes.
 • Tenim ganes de fer un canvi a casa? Escollim elements desmuntables o reutilizables abans que materials no reciclables
 • A l'hora de tirar a terra o desmuntar elements d'una construcció, planifiquem-nos bé per evitar barrejar diferents tipus de residus
 • Si generem pocs residus d'obra, portem-los al punt verd. Per a grans quantitats, cal contractar una empresa especialitzada

 

Recollida fibrociment amb amiant

Què es el fibrociment amb amiant?

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d'amiant que es feia servir a la construcció. Els més comuns són: Plaques d'uralita (ondulades o llises), jardineres, xemeneies i sortides de fum, reixes de ventilació, canonades, dipòsits d'aigua, etc..

Quins riscos té per la salut?

Els productes que contenen amiant no presenten riscos per a la salut si les fibres resten unides. Solament són perjudicials per a la salut si el fibrociment amb amiant es trenca.

Què ha de fer el ciutadà si creu que té residus i objectes de fibrociment amb amiant?

Si són objectes petits, com jardineres, plaques d'uralita, etc., els ciutadans els han de portar amb precaució al Punt verd de zona de la Vall d'Hebron.

Si el ciutadà té dubtes, s'ha d'aconsellar que no manipuli l'objecte i que es posi en contacte amb una empresa autoritzada.

Quines són les precaucions que han de prendre els ciutadans?

Per evitar riscos innecessaris, els ciutadans han de ser sempre curosos i seguir les següents instruccions:

 • No han de trencar mai el material.
 • Han d'embolicar el material amb plàstic film per evitar el desprendiment de fibres.
 • Per més seguretat, han d'utilitzar guants i mascareta d'un sol us en fer la retirada i el trasllat.
 • Es recomana rentar la roba que s'ha fet servir sense espolsar-la o si és possible hauran de fer servir una granota d'un sol ús.

Un cop el ciutadà arribi al Punt verd de zona de la Vall d'Hebron, el personal li proporcionarà tota la informació necessària perquè pugui fer la deposició correcta del residu.

Com resolen les seves dubtes els ciutadans?

 • Trucant als serveis d'atenció telefònica del 010 o 012.
 • Trucant a l'Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00
 • Trucant al Punt verd de zona de la Vall d'Hebron: 93 428 04 96

 

Recollida de restes vegetals a Collserola

Sistema de recollida de restes vegetals per als veïns

Sabies que les restes vegetals són una matèria primera excel·lent per crear adob ecològic i de qualitat?

Per això, des de l'Ajuntament de Barcelona posem a disposició dels veïns i veïnes de la franja de Collserola (Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes) un servei de recollida amb contenidors especials per dipositar-hi les restes vegetals.

L'objectiu d'aquest nou sistema de contenidors és facilitar la recollida i el transport de branques, fulles, fruits, flors i talls de gespa, amb la finalitat que siguin tractats a les plantes de compostatge. Aquests contenidors són per ús dels veïns, no per empreses de jardineria que ja han de tenir la seva pròpia gestió de residus.

Si tots col·laborem i fem un ús correcte del servei de recollida de restes vegetals, aconseguirem tenir l'espai més net i, a més, contribuirem perquè les restes orgàniques dels nostres jardins siguin tractades per donar-les-hi un nou ús com a adob de qualitat.

A continuació es detallen les ubicacions d'aquests contenidors:

C/ Reis Catòlics, 40 (Punt Verd)

Pl. Font del Mont

C/ Cal Totxo, enfront núm. 12-14

C/ Torrent del Rovelló amb Camí de la Reineta

Pl. de la Tulipa