Guia del contribuent i calendari 2018

Accés a dades

Al web de l'Institut Municipal d'Hisenda, qualsevol ciutadà, empresa o entitat pot veure al moment, mitjançant la Carpeta del Ciutadà o de les Empreses i Entitats, les seves dades fiscals i els darrers impostos i multes pagats o pendents.

Els professionals de la gestió adherits al conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda, mitjançant la Carpeta del Professional i prèvia autorització dels clients, poden accedir a les principals dades dels seus clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda.

Si no teniu signatura electrònica, a qualsevol districte o a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia, us facilitarem de forma gratuïta el certificat digital idCAT amb el qual podreu accedir a la carpeta.

L'idCAT és un certificat digital per a persones físiques emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica.