Calendari pròximes subhastes, adjudicacions directes 2018

Data Tipus
1 de febrer Subhasta de vehicles
26 d'abril Subhasta de vehicles
7 de juny Subhasta d'immobles
21 de juny Adjudicació directa de vehicles
25 d'octubre Adjudicació directa d'immobles
22 de novembre Subhasta de vehicles

Data d'actualització: 03/11/2017