Guia del contribuent i calendari 2018

Col·laboració dels gremis

Els gremis i les associacions integrats al Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona i a PIMEC Comerç, es consideren col·laboradors de la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.