Estadístiques d'ús del web de l'Institut Municipal d'Hisenda

Evolució de les visites al web de l'Institut Municipal d'Hisenda i de les pàgines consultades durant el període 2001 a 2017

 

Indicadors dels tràmits telemàtics que es van dur a terme els anys 2016 i 2017

L'any 2017, es caracteritza per un increment dels tràmits telemàtics, segons es pot veure en el quadre següent:

Tràmits 2017 2016 % Variació
Autoliquidacions i estimacions de plusvàlua 134.405 100.723 33,44
Padró electrònic (IBI, IVTM, IAE+Residus) 112.848 113.560 -0,63
Altres tràmits automàtics: (cites, duplicats, carpetes i impresos domiciliacions i autoliquidacions IVTM, IBI Notaris) 431.099 358.680 20,19
Notificació i identificació de conductors d'infraccions de circulació 54.242 44.322 22,38
TOTAL TRÀMITS AUTOMÀTICS 732.594 617.285 18,68
Altres tràmits iniciats telemàticament 100.355 78.589 27,70
TOTAL TRÀMITS TELEMÀTICS 832.949 695.874 19,70

Data d'actualització: 18/04/2018