Guia del contribuent i calendari 2018

Calendari en PDF

Aquí trobareu el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals.

Aquest any canvien les dates de pagament de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre vehicles i de la taxa de guals.

Béns immobles

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

05/03/2018 - 04/06/2018 - 03/09/2018 - 03/12/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

04/06/2018

Data de pagament del padró electrònic:

03/07/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'01/03/2018 al 02/05/2018

 

Vehicles

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

03/07/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

03/07/2018

Data de pagament del padró electrònic:

03/07/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 15/04/2018 al 15/06/2018

 

Activitats econòmiques

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

21/12/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

21/12/2018

Data de pagament del padró electrònic:

21/12/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'01/10/2018 al 03/12/2018

 

Residus

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

21/12/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

21/12/2018

Data de pagament del padró electrònic:

21/12/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'1/10/2018 al 03/12/2018

 

Guals

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

05/11/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

05/11/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 16/07/2018 a l'1/10/2018

 

Terrasses a la via pública

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

04/06/2018

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

04/06/2018

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 15/02/2018 al 16/04/2018

 

Plusvàlua

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències) prorrogables a 1 any si se sol·licita per escrit dins dels 6 primers mesos.

Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent.

Caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública

Autoliquidació anual de l'1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.

Si l'inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l'inici de l'aprofitament.

Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent.