Informació general - subhasta de vehicles

Pròxima subhasta 22 de novembre de 2018.

La infomació de les condicions i els vehicles per subhastar, es publicaran en aquest web un mes abans de la subhasta.