Pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

El termini de pagament s'acaba el dia 2 de maig, fins aquest dia teniu temps de pagar. 

Si preferiu domiciliar el rebut, es cobrarà del compte el dia 6 de juny.