Pagaments de l'impost sobre activitats econòmiques i del preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

El termini de pagament s'acaba el dia 3 de desembre, fins aquest dia teniu temps de pagar. 

Si preferiu domiciliar els rebuts, es cobraran del compte el dia 21 de desembre.