Requisits tècnics

Per navegar per aquest web cal tenir activades les opcions: javascript i css.

Els usuaris que utilitzeu un servidor proxy cal que habiliteu els ports 8886, 445, 443, 444, 445 i 446.

Per accedir a la "Carpeta del Ciutadà", la "Carpeta de les Empreses i Entitats" i la "Carpeta del Professional" cal disposar de signatura electrònica. Consulteu el llistat de certificats admesos.

L'Ajuntament de Barcelona a través de les oficines d'atenció ciutadana emet el certificat digital idCAT. Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat.

Per fer diversos tràmits és necessari tenir instal·lat el plugin Acrobat Reader.

Requeriments tècnics per la signatura electrònica amb certificat digital

1. Sistema Operatiu Windows XP, Windows Vista, Windows 7

2. Navegador: Internet Explorer 7, Firefox 3.5 o versions superiors amb:

  • Java Runtime v1.5 o superior
  • Javascript activat
  • Java activat
  • SSL 2.0, SSL3.0 i TLS 1.0 activat
  • Disposar del certificat instal·lat a l’emmagatzement de Windows
  • Permisos per a executar applets (al Firefox la variable signed.applets.codebase_principal_support ha d'estar activat, per activar aquesta variable heu de teclejar al vostre navegador Firefox el següent text: about:config i buscar la variable corresponent a signed.applets.codebase_principal_support)
  • Bloquejador de finestres emergents desactivat
  • Incloure la web del portal de tràmits (https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/inici/default.html) com a lloc de confiança.

Més informació i ajuda a l'administració electrònica

Data d'actualització: 19/06/2015