Requisits tècnics

L'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, és la plataforma amb la qual s'enllaça per dur a terme molts dels tràmits municipals, inclosos els de la hisenda municipal.  Trobareu la informació detallada de cada tràmit, els canals que podeu fer servir (presencial, telefònic o Internet), la Carpeta del Ciutadà, la Carpeta de les Empreses i Entitats i la Carpeta del Professional.

El canal Internet permet iniciar els tràmits i, en alguns casos per finalitzar-los, cal autenticar-se per protegir les dades personals i poder signar electrònicament.

Per accedir a la Carpeta del Ciutadà, la Carpeta de les Empreses i Entitats i la Carpeta del Professional, cal disposar de signatura electrònica.

Trobareu informació relacionada amb la identitat digital a https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/demoAjudadefault.html?&goto=certificatdigital#certificatdigital#certificatdigital.

Podeu consultar el llistat de certificat admesos a https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/certificatLogin/default.html.

L'Ajuntament de Barcelona a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana emet el certificat digital idCat.  Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat.

Trobareu els requisits tècnics generals per accedir i per signar electrònicament a https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/demoAjuda/default.html?&goto=requisitstecnics.

Data d'actualització: 19/11/2018