Subhastes, adjudicacions directes

Subhasta de vehicles

Subhasta 1 de febrer de 2018


Subhasta de béns immobles

Pròxima subhasta 7 de juny de 2018


Models

Models per a la presentació d’ofertes en sobre tancat:

Subhastes

Adjudicació directa

 Calendari de previsió de les pròximes subhastes, adjudicacions directes

 

Data d'actualització: 05/02/2018