Subhastes, adjudicacions directes

Subhasta de vehicles

Subhasta 22 de novembre.


Subhasta de béns immobles

Pròxima subhasta a determinar.


Models

Models per a la presentació d’ofertes en sobre tancat:

Subhastes

Adjudicació directa

 Calendari de previsió de les pròximes subhastes, adjudicacions directes

 

Data d'actualització: 28/11/2018