Suport als usuaris d'aquest web

Per a consultes sobre el funcionament del web, incidències tècniques, dubtes a l’hora de fer els tràmits, heu de contactar amb:

Telèfon: 934 023 734

  • De dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h.
  • Divendres de 8.30 a 14.00 h.
  • Dijous Sant de 8.30 a 14.00 h.
  • Del 24 de juny al 24 de setembre de dilluns a divendres de 8.15 a 14.15 h.

Correu electrònic: imhad@bcn.cat

Per a qualsevol consulta relacionada amb impostos, taxes, preus públics o sancions, notificacions rebudes, etc., heu de trucar al telèfon gratuït 010 (931 537 010 -tarifa ordinària- si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Si voleu saber l’estat d’una reclamació presentada a l’Ajuntament de Barcelona (al·legació, recurs o sol·licitud de devolució d’ingressos) heu de fer el tràmit de manera presencial amb cita prèvia a les oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda, avinguda Litoral, 30.