Esteu aquí

Mesura de Govern de les Línies d'Actuació del Districte d'Horta-Guinardó

Aquesta Mesura de Govern recull les actuacions que aquest mandat impulsarem com a acció municipal. Quines mesures posarem en pràctica durant el que resta de mandat.

 

Horta-Guinardó és un districte gran i complex, amb una orografia que determina la gran majoria de polítiques públiques i les condicions de vida de les persones que hi viuen. Una orografia difícil, al ser un districte que comença al pla de l’Eixample i acaba a la serralada de Collserola, essent pràcticament partit pel mig pel Parc dels Tres Turons.


Les mesures que aquí es plantegen segueixen una doble lògica, la mirada d’urgència per la reversió de les desigualtats i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes així com la mirada amb un caràcter de mig i llarg termini, amb un component estratègic de construcció del model de Districte que volem. Una Horta-Guinardó equitativa on tothom pugui viure-hi dignament, un districte més equitatiu i just.


Les actuacions que presentem d’Horta-Guinardó són fruït del treball de la ciutadania, les entitats i el govern del Districte, però s’han de llegir en paral·lel a les de la resta dels districtes i a les de la ciutat, dividides sempre en els següents 5 eixos que han englobat
les actuacions en el marc del procés participatiu:

 

  • Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
  • Barcelona amb empenta per una economia plural
  • Una Barcelona més humana i en transició ecològica
  • Barcelona participativa que garanteixi el bon viure
  • Una Barcelona oberta i compromesa amb el món