Esteu aquí

Comissió de Govern del Districte

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu que assisteix el regidor o la regidora del Districte. 

Està formada per: 
•    El regidor o la regidora de Districte
•    Con a mínim cinc consellers i conselleres


Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

Membres:

 • Sr. Víctor Valls Andrés (BComú-E)

Conseller portaveu (BComú-E); Conseller d'Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge; Conseller de Salut; Conseller de Seguretat i Prevenció; Conseller de Cooperació Internacional; Conseller adscrit als barris d’Horta (i Font del Gos), La Clota i la Vall d’Hebron.

 • Sra. Beatriz Martínez Alonso (BComú-E)

Consellera portaveu adjunta (BComú-E); Consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i altres economies; Consellera de Memòria i Patrimoni; Consellera adscrita als barris del Guinardó i el Baix Guinardó.

 • Sr. Fernando Marín Blanco (BComú-E)

Conseller de Mobilitat; Conseller de Gent Gran; Conseller de Persones amb Discapacitat; Conseller de Cultura; Conseller adscrit als barris de Can Baró, la Font d’en Fargues i la Teixonera.

 • Sra. Elena Tarifa Herrero (BComú-E)

Consellera de Feminismes i LGTBI; Consellera d'Ocupació, Comerç, Turisme i altres economies; Consellera adscrita al barris del Carmel.

 • Sr. Joan Cela Ollé (BComú-E)

Conseller d'Educació; Conseller de Cultura; Conseller d'Esports; Conseller adscrit als barris de Sant Genís dels Agudells i Montbau.

 • Sr. Pau Gonzàlez Val (BComú-E)

Conseller per l’exercici de les funcions assignades al conseller tècnic per l’article 27 de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes; Conseller de Joventut; Conseller de Memòria i Patrimoni i Conseller d’òrgans de participació i de govern.

Membres

 • Mercedes Vidal Lago

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora del Districte d'Horta-Guinardó , Regidora de Mobilitat

  Mercedes Vidal Lago

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora del Districte d'Horta-Guinardó , Regidora de Mobilitat

  + -
 • Víctor Valls Andrés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Víctor Valls Andrés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Pau Gonzàlez Val

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Pau Gonzàlez Val

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Fernando Marín Blanco

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

    

  Fernando Marín Blanco

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

    

  + -
 • Elena Tarifa Herrero

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Elena Tarifa Herrero

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Joan Cela Ollé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Joan Cela Ollé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Beatriz Martinez Alonso

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Beatriz Martinez Alonso

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -