Esteu aquí

Comissió de Govern del Districte

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu que assisteix el regidor o la regidora del Districte. 

Està formada per: 
•    El regidor o la regidora de Districte
•    Con a mínim cinc consellers i conselleres


Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

Membres:

 • Sr. Víctor Valls Andrés

Conseller portaveu (BComú-E); Conseller de Territori i Sostenibilitat; Conseller adscrit als barris d’Horta (i Font del Gos), La Clota i la Vall d’Hebron.

 • Sra. Carolina Porta Pacín

Consellera portaveu adjunta (BComú-E); Consellera d’Economia, Proximitat i Governança; Consellera adscrita als barris del Guinardó i el Baix Guinardó.

 • Sr. Fernando Marín Blanco

Conseller de Via Pública i Mobilitat; Conseller adscrit als barris de Can Baró i la Font d’en Fargues.

 • Sra. Elsa Plaza Müller

Consellera de Ciutadania i Cicle de Vida; Consellera adscrita als barris de La Teixonera i El Carmel.

 • Sr. Joan Cela Ollé

Conseller de Societat i Educació; conseller adscrit als barris de Sant Genís dels Agudells i Montbau.

 • Sr. Pau González Val

Conseller per l’exercici de les funcions assignades al conseller tècnic per l’article 27 de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes; Conseller d’òrgans de participació i de govern.

Membres

 • Mercedes Vidal Lago

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora de Mobilitat, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó

  Mercedes Vidal Lago

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora de Mobilitat, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó

  + -
 • Víctor Valls Andrés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Víctor Valls Andrés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Pau Gonzàlez Val

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Pau Gonzàlez Val

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Fernando Marín Blanco

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

    

  Fernando Marín Blanco

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

    

  + -
 • Elena Tarifa Herrero

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Elena Tarifa Herrero

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Joan Cela Ollé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Joan Cela Ollé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -