Esteu aquí

Comissions consultives de Districte

Les comissions consultives es creen a efectes informatius i de participació.

Cada Districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i són obertes a la ciutadania.

En el cas concret del Districte d'Horta-Guinardó les Comissions Consultives de Govern són:

Comissió Consultiva de Drets Socials i de Ciutadania.

Presidència
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago

Membres
Carolina Porta Pacín (GMDBComú-E)
Roser Nogués Alonso (GMDCiU)
Albert Pérez Garro (GMDCiU)
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s)
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM)
Núria Galan Orriols (GMDPSC-CP)
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC)
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA)

Secretaria
Cap de la direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Presidència
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago

Membres
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E)
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E)
Susanna Porcar Portela (GMDCiU)
Gonzalo Puelles García (GMDCiU)
Julia Calonge Coch (GMDC’s)
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM)
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM)
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP)
Manuel Conde García (GMDPPC)
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA)

Secretaria
Cap de la direcció de Llicències i Espai Públic