Barcelona impulsa els serveis digitals

La nova Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica (ORAE) de l’Ajuntament promou el canal electrònic com l’habitual d’interrelació entre la ciutadania i l’Administració municipal.

La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha aprovat inicialment l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona que promou el canal electrònic com l’habitual d’interrelació entre la ciutadania i l’administració municipal.

L’ORAE regula els canals d’accés electrònics a l’Administració, com ara el portal d’internet, i els sistemes d’identificació i signatura com el Registre electrònic únic o el Canal d’atenció telefònica, amb la finalitat de promoure els serveis digitals.

Estableix els instruments necessaris per a la implantació de la gestió pública en suport electrònic. Aquest canvi de paradigma cap a la relació telemàtica contribuirà a la proximitat, a prestar un servei més efectiu, garantir la transparència i a la participació ciutadana.

En paral·lel s’ha presentat la mesura de govern “Estratègia d’impuls dels serveis digitals”, amb el propòsit de desenvolupar un model que permeti accelerar el procés de digitalització de serveis i innovar en les prestacions a disposició de la ciutadania, per oferir un servei públic millor.

Segons recull la mesura, l’objectiu del govern municipal és el d’anticipar-se, proposant solucions, eines i recursos, als importants reptes que comporta la transformació digital, tant a nivell intern per transformar els sistemes tecnològics i l’estructura del model de gestió, com a nivell extern oferint una renovada cartera de serveis digitals, on prima l’experiència d’usuari (UX).

 

Més informació

Back to top