Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018

El Baròmetre és un estudi que analitza la situació del sector a Barcelona i a Catalunya i actua com a marc per generar una reflexió sobre la realitat del sector i la seva elasticitat, capacitat de creixement i tendències.

La desena edició recull les percepcions d’una mostra de més de 1.000 empreses (499 empreses d’oferta i 526 empreses de demanda), cosa que representa l’edició amb més representativitat del teixit empresarial català. Per complementar les dades extretes de les enquestes, s’ha entrevistat 10 líders d’opinió i experts del sector. 

En l’informe s’ha analitzat el grau de digitalització de la demanda, que com ja s’apuntava a l’edició anterior, s’està transformant ràpidament. Un 34,3% de les empreses que demanen serveis TIC consideren que treballen amb un grau de digitalització avançat, la qual cosa suposa un increment d’un 11,4% respecte a l’any anterior.

L’objectiu d’aquest informe és projectar una mirada cap als reptes i la visió de futur del sector. El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), que ha presentat aquest baròmetre,  vol destacar l’oportunitat de l’oferta TIC catalana. Com a sector, i també com a societat, tenen present el gran repte de seguir promovent i fomentant el talent TIC, així com sensibilitzar i promoure la innovació, l’especialització i la seva implementació efectiva. Per això, per evitar l’escletxa social, promouen i participen activament en el debat social sobre com els canvis tecnològics afecten la societat i les persones.

Back to top