Conferència sobre Transformació digital a càrrec del Dr. Gianluca Misuraca

Es va presentar quina és la visió de la Comissió Europea respecte al pressupost europeu després del 2020, amb un focus especial als programes InvestEU, HorizonEurope i Digital Europe.

El passat mes de juny, la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i la Gerència de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) van organitzar a l’Ajuntament de Barcelona la conferència “Digital Transformation for a better society: unveiling the social & technological dimension of impact investing for the future of Europe”, a càrrec del Dr. Gianluca Misuraca, expert Sènior de la Comissió Europea.

Durant la sessió es van presentar els resultats de l’estudi sobre Innovació Digital, promogut per Joint Research Centre (JRC), i en destacava particularment les implicacions de l’Opening up to an ERA of Social Innovation in Europe, una conferència sobre Innovació Social que va tenir lloc al novembre del 2017 a Lisboa;  es remarcaven les noves direccions en el camp de la recerca i es posava en relleu les conclusions extretes de la conferència Investing in the Future of Europe, i com aquestes han d’afavorir les inversions d’impacte social orientades a objectius concrets d’innovació per a la ciutadania.

 

 

Back to top