Consens internacional a la UIT per a l’estandardització de la interoperabilitat de les plataformes

D’acord amb el consens internacional per a l’estandardització d’aquesta interoperabilitat, s’han publicat dues noves normes sobre ciutats intel•ligents: la norma UNE 178104 i la UNE 178108.

S’ha arribat al consens internacional per aprovar l’estandardització de les plataformes de ciutat intel·ligent i els seus requisits d’interoperabilitat.

Les normes internacionals, impulsades pel secretari d’Estat per a la Societat de la Informació i Agenda Digital (SESIAD–MINETAD) a la Comissió d’Estudi 20 “IoT & ciutats intel·ligents” del Sector de Normalització de les Telecomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT)
—organisme de les Nacions Unides especialitzat en les TIC—, es basen en la norma UNE 178104, treball desenvolupat per tots els vocals del Comitè CTN 178, dedicat a la normalització de les ciutats intel·ligents, de l’Associació Espanyola de Normalització (UNE).

Les dues normes que s’han portat a la UIT i s’han acceptat, i on l’Ajuntament de Barcelona ha participat en la seva redacció, són la UNE 178104, relativa als requisits d’interoperabilitat per a plataformes de ciutats intel·ligents, i la UNE 178108, que recull els requisits dels edificis intel·ligents per considerar si són un node IoT d’acord amb la UNE 178104.

Les normes del Comitè CTN 178 tenen com a objectiu ser útils per a les administracions públiques i per a les empreses del sector, amb una visió de futur de l’experiència real de les ciutats espanyoles que actualment estan a l’avantguarda mundial. Tenen en compte els requisits, les directrius, els indicadors i les eines que contribueixen al desenvolupament de les ciutats per esdevenir ciutats intel·ligents.

Des del 2015, i després de nombroses i intenses reunions a Ginebra, Xangai o Dubai de la delegació espanyola, ha estat una gran fita de la normalització espanyola, i també de la UIT, el consens internacional. Aquestes normes faciliten els esforços d’estandardització, i que, a partir d’ara, se centrin en altres aspectes de dins de la plataforma, com la semàntica o el data management (gestió de dades), entre d’altres.

Back to top