El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona integren els seus sistemes informàtics per poder compartir dades socials i sanitàries

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han posat en marxa per primer cop l’intercanvi de dades a temps real sobre els pacients i les persones usuàries que atenen amb l’objectiu d’agilitzar el procés d’atenció a aquests.

La interconnexió entre els sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona – la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC) i l’Historial d’Atenció Social del Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS) –  preveu que faciliti la presa de decisions en el procés d’atenció a les persones.

La prova pilot d’aquesta interconnexió que es desenvolupa a la Nova Esquerra de l’Eixample i del Besòs, parteix d’un estudi exhaustiu de les necessitats d’aquests territoris i s’ha centrat en un primer moment en el col·lectiu de les persones majors de 64 anys, pacients crònics complexes o amb malaltia crònica avançada i que reben el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) o el de Teleassistència. Tot i així, la voluntat és estendre el sistema progressivament a tota la ciutat. Entre els col·lectius que potencialment podrien beneficiar-se en major grau del nou model s’han identificat el de les persones amb problemes de salut mental, les persones que pateixen situacions de violència masclista o intrafamiliar i les persones sense llar i els infants.

En el disseny de la prova pilot han estat implicats l’Oficina eSalut del Servei Català de la Salut, el Departament de Salut de la Generalitat, el Pla interdepartamental d’Interacció Social i Sanitària, el Consorci Sanitari de Barcelona, la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Institut Municipal d’Informàtica. Aquesta prova busca identificar quin conjunt mínim d’intercanvi de dades s’ha d’establir i quins processos de treball conjunt s’han de plantejar entre els equips d’atenció primària de salut i de serveis socials bàsics. Els primers resultats del funcionament es valoraran a l’inici del segon trimestre d’aquest any.

L’objectiu de tot plegat és agilitzar el procés d’atenció a les persones amb necessitats complexes per tal de donar-ne resposta de manera més ràpida i coordinada entre els dos àmbits d’atenció. Sense oblidar que el blindatge de la informació d’aquesta compartició de dades és essencial.

Aquesta interconnexió és una de les primeres iniciatives a Europa en aquesta àrea i és un primer pas per la construcció d’un sistema d’informació compartit. Superant les dificultats tècniques i de connexió dels dos sistemes, aquest projecte s’emmarca en la Taula d’Atenció Integrada de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, constituïda amb l’objectiu compartit d’impulsar iniciatives que augmentin la coordinació de l’atenció social i sanitària en benefici de la ciutadania.

Back to top