El posicionament estratègic de Barcelona en l’àmbit digital

L’Ajuntament de Barcelona té un posicionament estratègic de lideratge del sector públic en l’àmbit digital.

Aquest lideratge del govern municipal es concreta en innovar en la relació amb la ciutadania mitjançant una plataforma de participació pròpia (Decidim), en la transformació de la pròpia Administració mitjançant una nova estratègia de disseny i implementació de serveis digitals (a partir de la Llei 39/2015) i la integració de la comunicació digital en tots els àmbits d’actuació municipal com a una peça transversal i estructural.

La Comunicació digital que s’ha creat es dirigeix en una direcció específica i s’està implementant una nova estratègia que busca millorar la qualitat dels serveis i l’eficiència en la comunicació a través dels canals digitals. Tots els departaments de la casa han incorporat perfils professionals específics des de 2017, quan abans eren majoritàriament serveis externalitzats.

L’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat l’informe “Barcelona a les xarxes socials” 2017. Es tracta d’un informe anual, que es fa per tercer any consecutiu, que està emmarcat dins el Pla d’Estudis Sociològics 2016-2019. Té com a finalitat recollir les mencions al voltant de la ciutat de Barcelona que sorgeixen a les xarxes socials de caràcter públic.

Les xarxes socials s’han convertit en un fet quotidià de gran importància per a bona part de la població. Segons la darrera Enquesta de Serveis Municipals 2017, el 59,0% de les barcelonines i barcelonins majors d’edat participen habitualment en almenys una xarxa social a Internet, indicador que creix fins al 66,3% si només considerem les respostes de la població compresa entre els 18 als 74 anys. En pocs anys aquests canals de comunicació han esdevingut un espai clau per a l’expressió de l’opinió ciutadana i, consegüentment, un espai que cal observar si es vol conèixer i entendre la realitat social.

En el següent enllaç podeu veure el Resum de dades del 2017  estructurat en tres parts: la primera recull els indicadors generals sobre la interacció de Barcelona amb la xarxa. En aquest apartat s’inclouen dades volumètriques, d’ubicació, plataformes d’origen i diversos rànquings referents a esdeveniments, autors, mencions i hashtags. A la segona s’examinen indicadors semblants respecte a les àrees permanents d’estudi o àrees temàtiques (agrupant els missatges d’acord amb les àrees d’organització del govern municipal); i per últim, es fa un seguiment dels esdeveniments puntuals que han generat un impacte més fort.

Back to top